tisdag 28 juli 2009

Creeper - övervakning av övervakarna

"Creeper är ett enkelt övervakningssystem för den allmänhet som vill kunna se vad våra svenska myndigheter, militär och politiska partier är ute och letar efter för information på det svenska Internet. Men det bygger på att just du är med och sköter din del av övervakningen. Syftet är att försöka tillföra något till diskussionen om övervakning i den pågående debatten om integritet och FRA:s övervakning av den svenska allmänheten."

"Övervakningen sker genom att du på dina egna webbsidor länkar en bild på den här webbsajten. Detta möjliggör att Creeper kan ta den information som en hämtning av denna bild ger, som att titta på vilken IP-adress förfrågningen kommer ifrån och den hänvisning som gör att hämtningen av bilden sker. Detta är inte en optimal lösning eftersom den som surfar kan dölja sin referrer genom en inställning i sin webbläsare."

http://www.gnuheter.com/creeper/

Följande har besökt denna blogg den senaste veckan. Lägg till Creeper på dina sidor för att se din egen info.

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-27 13:19:56 - Skatteverket

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-27 09:18:19 - Rikspolisstyrelsen

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:53:26 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:52:33 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:51:29 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:51:10 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:45:15 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-23 08:28:58 - Domstolsverket

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-22 07:27:01 - Socialstyrelsen

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-22 07:26:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-22 07:25:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-21 17:11:02 - Skatteverket

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-21 11:05:52 - Marinkommando Syd

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-21 07:42:18 - Domstolsverket

måndag 27 juli 2009

EU styrs av Bilderberggruppen, frimurarna, maffian och lobbyisterna

Vart tar dina skattepengar vägen? EU spenderar varje år åtskilliga miljarder kronor på tevekanaler, radiostationer, tankesmedjor, trycksaker, kampanjer och resor för journalister. Allt för att vi ska tycka om EU bättre... Men vilken är sanningen bakom de stängda dörrarna i EU? Det kommer vi aldrig få veta, men du får vara med att betala för propagandan som används emot dig.

Bilderberggruppen skapade EU?

Detta är lite kortfattat om vad Bilderberggruppen har gjort för att skapa EU, det riktiga spelet bakom gallerierna kommer nog aldrig bli känt men man kan i alla fall förstå så mycket att den officiella historiebeskrivningen inte är helt korrekt.

Bilderberggruppen är inte ett hemligt sällskap i vanlig mening och saknar initieringsriter, men de verkar bortom all demokratisk kontroll och insyn. Bilderberggruppen har fått sitt namn efter det möte som hölls i det ensligt belägna Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna mellan den 29 och 31 maj 1954. Detta är det första kända mötet.

Mannen bakom Bilderberggruppen vara en polsk professor vid namn Joseph Hieronim Retinger som brann för tanken på ett enat Europa. 948 reste Retinger till USA tillsammans med den brittiske premiärministern Winston Churchill, dennes belgiske motsvarighet Paul Spaak samt ledaren för den Europeiska rörelsen Duncan Sandys. Målet var att samla in pengar för att kunna bygga upp en organisation som skulle arbeta för ett enat Europa. Tanken på ett Europa som skulle likna Amerikas förenta stater tilltalade makthavarna i Washington och innan gruppen reste tillbaka hade en amerikansk kommitté för ett enat Europa bildats.

Skulle man göra en lista över de kända namn som deltagit i gruppens möten så att det blev det en slags EU´s skapande "Vem är vem" är det inte förvånande att ett av de dokument som växte fram under samtalen inom gruppen var Romfördraget 1957, och att det ser ut som det gör. Romfördraget som senare skulle lägga grunden till dagens EU, något som Retinger verkat för hela sitt liv, har fötts under diskussioner inom Bilderberggruppen. Detta har bekräftats av flera deltagare genom åren. Men också de båda krigen i Persiska viken påstås ha haft sitt ursprung inom gruppen, något som inte lika lätt har gått att få bekräftat.

Vilka frågor Bilderberggruppen arbetar för just nu kan vi inte vara säkra på titta på deltagarlistan själv och se om du kan dra någon röd tråd...

Läs deltagarlistan till 2009 års Bilderbergmöte här http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Bilderberg-Participants-2009.htm


Frimurarnas roll I EU
I sin bok The Octopus – Europe in the Grip of Organised Crime, London 1995, undersöker Brian Freemantle hur den organiserade brottsligheten i samarbete med vissa frimurarloger far tagit större och större makt inom EU systemet.

Freemantles experter bland annat brottsexperten Pieter Stoffelen, som också var ledamot av EU-parlamentet, anser att den organiserade brottsligheten nu är nära att överväldiga Europas desorganiserade rättssystem. John Ferry generalsekreterare för Irlands polisfack, och den franske kriminologen dr Xavier Raufer delar denna bedömning. Också den nederländske kriminologen dr Jan van Dijk, som är rådgivare åt sitt lands justitieministerium anser att brottsligheten är så välorganiserad och internationellt finansierad att EU har en begränsad tid på sig att besegra den.

Den organiserade brottsligheten döljs och beskyddas genom en särskild kontinental variant av frimureri, som kallas Grand Orient. Det finns ett ömsesidigt beskydd mellan maffian, Europas frimureri och den icke-folkvalda EU-kommissionen i Bryssel.

Leoluca Orlando, borgmästare i Palermo, ledamot av EU-parlamentet och grundare av Italiens antimaffiaparti La Rete, var den förste som öppet vågade tala om sambanden mellan frimureriet och narkotika- och vapenmaffian. Orlando hävdar att den organiserade brottsligheten i Italien får sin styrka av samarbetet med frimureriet: "Tänk aldrig på maffia och frimureri som skilda åt. Det ena brödraskapet skyddar det andra."

Den franska storlogen av Grand Orient anses vara den aktivaste och mäktigaste. Den förre franske presidenten François Mitterrand var stormästare däri. Den franska storlogen har enligt också mycket inflytelserika medlemmar i EU-kommissionen i Bryssel och i EU-parlamentet i Strasbourg.

En som envist förnekade sitt medlemskap i P2 var den italienske mångmiljardären och nuvarande premiärministern i Italien Silvio Berlusconi. 1981 sprängde polisen Grand Orientlogen P2. Det avslöjades snart att denna hemliga loge hade aktivt planerat en statskupp. Men denna gången lyckade inte Silvio Berlusconi och P2-logen ta makten. Berlusconi bildade ett nytt parti, Forza Italia och ställde upp i 1994 års val och tillsammans med Lega Nord och Nationella alliansen fick partiet en majoritet av platserna i parlamentet. Berlusconi blev två månader efter han startat sin politiska karriär vald som premiärminister. Inte dåligt jobbat. Han blev dock senare samma år av med makten igen men återkom till makten igen 2001.

En del EU-parlamentariker är bekymrade över att det politiska frimureriet genomsyrar EU på alla nivåer. De EU-parlamentariker som vågat tala om detta säger att frimurarna ofta sätter in sitt skydd till försvar för "bröder", som innehar användbara maktpositioner i EUs permanenta institutioner. Grand-Orient-frimureriet är starkt politiskt inriktat och har mycket stort inflytande. 1985 lämnade den brittiske EG-parlamentarikern Terence Pitt in ett förslag till EG-parlamentet om en resolution att undersöka den alarmerande utbredningen av frimurarloger och hemliga sällskap inom EG och kontrollera oroväckande uppgifter "enligt vilka högre EG-befattningshavare, däribland ledamöter och tjänstemän i EG-parlamentet, är aktiva frimurare". Efter påtryckningar drog han dock tillbaka förslaget.

Hur många frimurare som finns inom EU-systemet vet vi inte idag...Men vi vet att dom är en stor maktfaktor.

Maffia I EU
Samarbetet mellan frimurarna och maffian handlar om tolerans och samexistens till bådas nytta. "Det är sedan länge etablerat. Det fortsätter att existera liksom man fortsätter att förneka det." Det uppskattas att 10-15 procent av EUs totala budget försvinner i korruption och bedrägerier. Det betyder c:a 137 - 205 miljarder kr. Med den maktbasen och ett skydd av frimurarna högt upp i samhället kan de båda grupperna dela på mångmiljard belopp.

Åren 1988-1991 var den italienske kristdemokraten Antonio Quantraro chef för tobaksavdelningen inom DG6, EU-kommissionens jordbruksstyrelse. Under Quantraros ledning ökade EUs stöd till tobaksodlarna från drygt 7 till drygt 10 miljarder kr per år. Quantraro hade makten inte bara över själva utbetalningarna. Han kunde även efter eget beha ändra bestämmelserna. Det gjorde han också – så att det blev ännu lättare att lura till sig bidrag. Den stora vinnaren blev den organiserade brottsligheten. Odlarländerna behövde inte prestera egentliga underlag. Stora bidragsbelopp betalades ut för tobaksodlingar som inte ens existerade. Han var invigd i en belgisk frimurarloge. Men pga av klagomål så sattes en undersökningen igång. Revisionsdomstolen avslöjade sedan i sin rapport att bedrägeriet varit så omfattande att det nästan inte gick att beräkna den totala kostnaden för det. Revisionsdomstolen anklagade också i EU-kommissionen för att ha sökt hindra utredningen. Den 5 april 1993 skulle Quantraro förhöras i detalj om sina aktiviteter. Så blev det nu inte. Den 30 mars hoppade, föll, knuffades eller kastades Quantraro ut från ett fönster på sjätte våningen i sitt Bryssel-kontor. Han ensam kunde blåst locket av kopplingen frimureri och maffia.

Vi vet idag att maffian har ökat samarbetet inom EU och specialiserat sig på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Enorma pengar finns inom maffiagrupperna, exakt hur mycket vet man ej.

Lobbyisterna
Efter att ha läst det övriga är nog lobbyister den minsta av EU´s problem. Men faktum är att i EU-parlamentet är det aningen ”renare” spel och inflytandet från maffia, frimurare och andra slutna grupper är mindre. Därför används lobbyister för att påverka ledamöterna beslut. Det har till och med gått så långt att vissa förslag som gått igenom i parlamentet är skrivningar som kommit direkt från lobbyorganisationer.

Lobbyisterna uppskattar EU eftersom dom inte behöver sprida ut sig i flera länder för att driva sina frågor. Får man igenom frågorna i EU tvingas ju länderna att följa. Maktkoncentrationen drar till sig alla möjliga intressegrupper men än finns inga regler för hur lobbyister ska registreras eller om några dokument dom överlämnar ska bli offentliga. Lobbyisterna kan i stort sett göra vad dom vill och ingen får någon insyn i det.

Länkar till media:
Dn, SvD,

H1N1 stryks från listan över allmänfarliga smittsjukdomar i Finland

I Finland har man nu stuckit A(H1N1) från listan över allmänfarliga smittsjukdomar. Vad händer då i Sverige? Jo här går propagandamaskinen fortfarande med uppmaningar om att alla ska vaccinera sig så fort som möjligt och att det är ansvarslöst att inte vaccinera sig.

Faktum kvarstår: Svininfluensan ÄR 3 gånger svagare än en vanlig säsonginfluensa. Vaccinet ÄR fortfarande oprövat och varken biverkningar eller dess skyddseffekter är utredda.

Läs hela pressmeddelandet på svenska från finska social och hälsovårdsministeriet:

http://www.stm.fi/sv/pressmeddelanden/pressmeddelande/view/1421303#sv

Mer i media: (Dn, Ab, Ab, SvD, SvD, Ex, Gp)

Vem äger dig? Storfinansen har dig i sitt grepp.

Att dagens ekonomiska kris skulle vara en slump och att det skulle gå att låna och spendera sig ut krisen är bara ett exempel på hur lurade vi blir. Dagens ekonomiska system med FBR (fractional-reserve banking) och räntor utgör bara en grund för vår skuldsättning. Ett sätt att göra oss till slavar och själva betala för det.

Världsekonomin har mer hän fördubblats på 35 år, men på samma tid har skillnaden mellan de rika och fattiga bara blivit större. Om vi jobbar riktigt bra de kommande 30 åren kanske vi lyckas få dom fattiga att bli ändå fattigare medan de rikaste ackumulerar pengar ur systemet.

Dagens video klipp kommer från ”Zeitgeist - The Movie”. Titta på den så förstår du bättre hur det ekonomiska gör dig till en slav. del 1 av 5. se resten av delarna på youtube.I dagens media: (Ab, Dn, Dn, SvD)

lördag 25 juli 2009

Google, den verkliga ”storebror”?

Google är världens överlägset mest använda sökmotor, med 64 procent av internetsökningarna. Men förutom det har Google makt över vilken information som går att nå över internet genom att filtrera bort eller lyfta sökresultat. Visste du att Google även scannade alla dina mail om du har Gmail? Eller att Google ägnade sig åt genetisk forskning? Titta på filmen nedan för att få en kort inblick i vad Google gör och varför dom är mycket farligare än FRA, IPRED och allt annat vi lagstiftat om. Googla INTE efter mer i frågan... Använd någon annan sökmotor istället. ;)Mer i media om google och internet: (Dn, Dn, Dn, Dn, SvD)

Svininfluensan blir allt svagare

I dagens media går det att läsa att dödligheten i svininfluensa nu är nere på 0.15% i Storbritannien. Det innebär att en ”vanlig” influensa med dödlighet på 0.5% är 3 gånger så farlig. Men media-drevet fortsätter i vanlig takt ändå. En massvaccination har nu bara ekonomiska orsaker, dels för att många faktiskt kommer få influensan och dels för att läkemedelsföretagen vill sälja sin produkt. Mitt råd just nu är att försöka få influensan så fort det bara går medan den är mild. Det är det bästa sättet att få ett immunologiskt grundskydd om den faktiskt skulle bli allvarlig i framtiden. Ett vaccin garanterar inte ett skydd om influensan muterar till något farligare.

Tänkte även dela med mig av en video där en undersökande journalist i USA säger sig veta att svininfluensan är tillverkad i USA. Intressant är att ena av de labben även figurerar i undersökningar om vaccins ”ofarlighet”. Gissa vilket. Tro på det eller inte, men ursprunget till A(H1N1) är fortfarande inte bevisat.Nytt om svininfluensan i media:
(dn, dn, SvD, SvD, SvD, SvD, Ab, Ab, Ab, Ab, Ex, Ex, Ex, Ex, alltombarn, GP)

fredag 24 juli 2009

Så här giftigt är vaccinet. Läs innehållsförteckningen här.

Här är den uppdaterade listan över ämnena som finns i svininfluensa-vaccinet som Sverige köpt in. Om det blir exakt dessa ämnen vet vi inte än. Vissa ämnen är svåra att hitta information om, Har någon kompletterande information hjälp gärna till att förbättra listan.

Innehåll svininfluensa-vaccin:

Skvalen (10,6 mg)
DL alfa tokoferol (11,86 mg)
Polysorbat80 (4,85 mg)
Stammar odlade i ägg

Hjälpämnen:
Polysorbat 80
Octoxynol-10
Tiomersal
Natriumklorid
Dinatriumvätefosfat
Kaliumvätefosfat
Kaliumklorid

Emulsion:
Natriumklorid
Dinatriumvätefosfat
Kaliumdivätefosfat
Kaliumklorid

Skvalen (eng. squalene): I dag tar man skvalen ur levern på hajar, men det går även att extrahera ur avfall från olivoljetillverkning. Skvalen är inte i sig en adjuvans men om det används samverkar det med andra adjuvanser och ökar dess effekt och ger effekter man inte kan vara säker på. skvalen gör att immunförsvaret förlorar funktionen att känna igen egna celler och egen vävnad. Skvalen ihop med pertussistoxin användes på soldater i Irakkriget och tros ligga bakom gulf-war syndrome. Den autoimmuna reaktionen är extremt farlig och kan leda till nervskador och död. I fallet gulf-war syndrome gav det en typ av autoimmun sjukdom innebar allt från förlorad muskelkontroll, hjärncancer och att kroppen stöter bort sina egna organ.

DL alfa tokoferol: Syntetiskt framställd E-vitamin. E-vitamin anses praktiskt taget ofarligt utom vid blödarsjuka, reumatisk hjärtsjukdom och högt blodtryck.

Polysorbat80(E433): Framställs av oleinsyra, sorbitol och etylenoxid (ett lösningsmedel från petroleumindustrin) får reagera med varandra ("etoxyleras") så att blandningen för-estras. Kan innehålla rester av Etylenoxid från tillverkningen som är ett mycket cancerframkallande ämne. Fettsyrorna kan vara från djur, t.ex. gris.

Virus-stammar odlade i ägg:
Är själva det avdödade viruset och är det som egentligen kroppen skall svara på. Tyvärr ger avdödade virus inte den immunförsvars reaktion som ger immunitet. Där för tillför man adjuvans. Adjuvans är ämnen som ska trigga immunförsvart (läs stressa) till fullt immunförsvars svar. Och hur gör man då det? Man använder ämnen som kroppen inte tål och som immunförsvaret reagerar på. Virus odlade i ägg gör även att äggallergiker inte bör ta vaccinet.

Octoxynol-10: Octxynol 9 som har en ”kedja” mindre används som tillsats i kosmetika, som spermadödande ämne och i rengöringsmedel. Octoxynol används i olja/vatten blandningar för sin förmåga att bilda vätebindningar med andra ämnen. Har visat sig hud-irriterande. Har inte hittar någon bra information om detta ämne. Kommentera om du vet mer om ämnet eller dess risker.

Tiomersal: Kemikalierna som bildar tiomersal är dödliga och orsakar cancer, hjärn- och le­verskador. Tiomersal innehåller 50% kvicksilver. Förutom sin giftighet tar sig organiskt kvicksilver igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter. Så att vaccinera gravida är inte säkert.

Natriumklorid: Vanligt koksalt, ingen risk med det, om det inte reagerar med de andra ämnena i vaccinet. Antagligen ofarligt.

Dinatriumvätefosfat:
En fosfat, Uppgifter om eventuell giftighet saknas än så länge. Kommentera om du vet mer.

Kaliumvätefosfat: En fosfat, Uppgifter om eventuell giftighet saknas än så länge. Kommentera om du vet mer.

Kaliumklorid (E 508): Används som konserveringsmedel. Kaliumklorid används även som tredje substans vid giftinjektion, en metod för avrättning. Det gör att hjärtat stannar när det går direkt in i blodet.

Nytt om svininfluensan i media:
(dn, dn, SvD, SvD, SvD, SvD, Ab, Ab, Ab, Ab, Ex, Ex, Ex, Ex, alltombarn)

torsdag 23 juli 2009

Positivt att höra något negativt från media om A(H1N1)

Idag hörs en kritisk röst i media emot vaccinet mot svininfluensan A(H1N1). Det är SvD som rapporterar att ”det prototypvaccin mot svininfluensan som nyligen godkändes i Sverige får enbart användas på personer mellan 18 och 60 år.”

Tack och lov finns det både sakkunniga och media som vågar skriva om det.(fast dom är få) Artikeln är faktiskt väldigt bra och jag gissat på att dom har sneglat en del på den kritiken som funnits kring vaccinet bland annat i bloggosfären. Dom tar till och med förra utbrottet av svininfluensan i USA och skriver.

”Den allvarligaste varningssignalen beträffade svinvirusvaccin kommer från de dyrköpta erfarenheterna i USA 1976. Efter omfattade larm om att ett mindre svinvirusutbrott i New Jersey skulle skapa en omfattande mänsklig pandemi framställdes ett nytt vaccin utan tillräckliga tester.
45 miljoner vuxna amerikaner massvaccinerades vilket helt oväntat resulterade i en åttafaldig ökning av den svåra neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés sjukdom. Vaccineringar fick stoppas och någon epidemi utbröt inte heller. Det var falskt alarm.”

Mer tänker jag inte rapportera om A(H1N1) Nyheter idag. Jag jobbar med att sammanställa lite nya fakta kring innehållsförteckningen till vaccinet och hoppas att kunna få upp det så fort som möjligt. Så håll ögonen öppna. Om någon vet mer om någon av beståndsdelarna eller känner till någon bra källa hör av er..

Ps. gå med i facebookgruppen "Jag tar INGET Vaccin mot svininfluensan!" Ds.

Källor: Svd, Dn

Michel Jackson mördades av....

Konspirationsteorierna runt Michael Jacksons död fortsätter att närma sig en faktisk konspiration. Idag genomförde polisen en razzia hos hans läkare, Conrad Murray. Misstankar finns om att han kan ha legat bakom poplegendens död. Det var strax efter det preliminära resultatet av obduktionen var klart som polisen fick klartecken att göra husrannsakan.

Uppenbarligen har man hittat halter av preparat som är så höga att misstag inte är troligt. Att polisen då kallar det dråp är lite underligt, men det kan bero på att det är en känslig fråga. Att han blev mördad kan man nu anse vara en konspiration eller i alla fall något överlagt, en så stor dos av ett läkemedel av den styrkan skulle annars inte gett polisen husrannsakningsbeslut så fort och 24 polisbilar från både polisen och narkotikapolisen hade inte varit nödvändigt om dom trodde det var slarv. Polisen plockade med sig dokument och hårddisk där ifrån. Intressant om något nytt går att få fram från det materialet.

Nu återstår att se vem eller vilka som faktiskt ligger bakom mordet och varför. La Toya berättade tidigare för media att hon visste att en grupp människor mördade MJ. Hoppas att hon kommer med mer information om det snart.

Vi följer utvecklingen med spänning.

Om nyheten i media: (Dn, SvD, GP, GP, Ab, Ab, Ab, Ex, Ex)

onsdag 22 juli 2009

Vad innehåller vaccinet? Läs innehållsförteckningen!

I detta inlägg tänkte jag fokusera mig på vad svininfluensa-vaccinet innehåller och giftigheten av ämnena. Den här innehållsförteckningen är inte den slutgiltiga, fler giftiga ämnen tillkommer innan vi får det färdiga vaccinet.

Innehåll svininfluensa-vaccin:

Skvalen (10,6 mg)
DL alfa tokoferol (11,86 mg)
Polysorbat80 (4,85 mg)
Stammar odlade i ägg

Hjälpämnen:
Polysorbat 80
Octoxynol-10
Tiomersal
Natriumklorid
Dinatriumvätefosfat
Kaliumvätefosfat
Kaliumklorid
Emulsion:
Natriumklorid
Dinatriumvätefosfat
Kaliumdivätefosfat
Kaliumklorid

Skvalen: I dag tar man skvalen ur levern på hajar, men det går även att extrahera ur avfall från olivoljetillverkning. Jag hittade inga registrerade biverkningar av injektion med detta ämnet.

DL alfa tokoferol: Syntetiskt framställd E-vitamin. E-vitamin anses praktiskt taget ofarligt utom vid blödarsjuka, reumatisk hjärtsjukdom och högt blodtryck.

Polysorbat80(E433) : Framställs av oleinsyra, sorbitol och etylenoxid (ett lösningsmedel från petroleumindustrin) får reagera med varandra ("etoxyleras") så att blandningen för-estras. Kan innehålla rester av Etylenoxid från tillverkningen, det är ett mycket cancerframkallande ämne. Fettsyrorna kan vara från djur, t.ex. gris.

Virus-stammar odlade i ägg
: Är själva det avdödade viruset och är det som egentligen kroppen skall svara på. Tyvärr ger avdödade virus inte den immunförsvars reaktion som ger immunitet. Där för tillför man adjuvans. Adjuvans är ämnen som ska trigga immunförsvart (läs stressa) till fullt immunförsvars svar. Och hur gör man då det? Man använder ämnen som kroppen inte tål och som immunförsvaret reagerar på. Virus odlade i ägg gör även att äggallergiker inte bör ta vaccinet.

Octoxynol-10: Har inte hittar någon bra information om detta ämne. Kommentera om du vet mer om ämnet eller dess risker.

Tiomersal: Kemikalierna som bildar tiomersal är dödliga och orsakar cancer, hjärn- och le­verskador. Tiomersal innehåller 50% kvicksilver. Förutom sin giftighet tar sig organiskt kvicksilver igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter. Så att vaccinera gravida borde vara olagligt!

Natriumklorid: Vanligt koksalt, ingen risk med det, om det inte reagerar med de andra ämnena i vaccinet. Antagligen ofarligt.

Dinatriumvätefosfat: En fosfat, Uppgifter om eventuell giftighet saknas än så länge. Kommentera om du vet mer.

Kaliumvätefosfat
: En fosfat, Uppgifter om eventuell giftighet saknas än så länge. Kommentera om du vet mer.

Kaliumklorid (E 508)
: Används som konserveringsmedel. Kaliumklorid används även som tredje substans vid giftinjektion, en metod för avrättning. Det gör att hjärtat stannar när det går direkt in i blodet.

Om ni har några kommentarer eller tillägg ni vill att jag ska göra tar jag tacksammt emot dom.


Dagens propaganda (Dn, Dn, Dn, Dn, SvD, SvD, SvD, SvD, Ab, Ab, Ab, Ex, Ex, Ex)

Läs andra bra inlägg:
Stora pengar att tjäna på folkets rädsla
Det är något skumt med svininfluensa-larmen
Influensan räddar miljön!

Månlandnings-konspirationen del 1

I del 1 kommer jag redogöra för de grunder som finns för konspirationsteorierna gällande månlandningen. Jag kommer ta upp huvuddragen och vilka motiv som skulle kunna tänkas peka på att det är en verklig konspiration.

Jag hade tänkt att dela upp huvudteorierna i 5 olika delar för att lättare beskriva och jämföra de mot var andra.

Huvudteorier:

1 Månlandningarna har i huvudtaget aldrig skett.

2 Månlandningarna skedde men någon människa var aldrig med ner till månens yta, ombord på själva landaren fanns automatiserade verktyg som tog prover och samlade ihop jord och stenprover.

3 Den första delen av Apollouppdragen genomfördes aldrig i verkligheten. Detta inkluderar även månlandningen med Apollo 11. Det först uppdraget som man i huvudtaget försökte utföra och också lyckades med var Apollo 14 & 15.

4 Månlandningen med Apollo 11 är sann, men bilderna där ifrån hade förinspelats i studio för att man skulle förvissa sig om att folket skulle skulle tro att man landat på månen vad som än skulle hända.

5 Månlandningarna skedde men inget av det fotobevis eller videobevis som finns är äkta. Det finns även olika teorier om varför. En av det extremaste säger att vi på månen träffade varelser från en annan avancerad civilisation från någonstans utanför vårt solsystem. Men även teorier om hemligstämpling pga av kalla kriget och det faktum att man inte visste vad man skulle hitta finns.

Vad kan man då säga om de olika huvudteorierna? Man kan ju fort konstatera att det är stor skillnad mellan de olika. Mer kanske klarnar när vi går igenom de olika motiven konspirationen skulle kunnat ha.


Motiv:

1 Det kalla kriget. Rymdkapplöpningen gjorde att USA kände sig tvingade att vinna kapplöpningen och därför gjordes allt för att få världen att tro att USA hade lyckat med något så fantastiskt. Det skulle också göra att fler som visste om det skulle vara tysta om det. I sann patriotisk anda. Och att avslöja det nu vore för pinsamt. Alla huvudteorier fungerar på detta motiv.

2 Pengar. Det klassiska motivet som alltid måste utredas. Fanns det tillräckligt med pengar för att verkligen komma till månen? Om inte fanns det då mycket pengar över till att ”betala” de som visste om konspirationen. Eller fördes pengar över från NASA till andra hemliga projekt, med andra ord tvättades pengar via NASA.

3 Risk. Risken med projektet var helt enkelt för stort, man hade inte den tekniken som skulle behövts. Bill Kaysing med flera har siffror på att chansen att framgångsrikt landa på månen med den tidens teknik och finansiering skulle vara 0.017%. Och därför vore det osannolikt att man skulle vågat sig på det i huvudtaget.

4 Distraktion. För att få bort fokus från andra ”heta” frågor på hemma plan. Vietnamkriget var inte direkt någon kioskvältare och USA behövde något positivt som man kunde ena nationen kring.

5 Löftet. Politik skulle man kunna säga Kennedy lovade ju att vi skulle till månen innan årtiondes slut. För att inte det skulle bli en politiskt strid om Kennedys och NASAs framtid och misslyckande ljög man helt enkelt. NASA ville ju inte bli av med sina pengar, därför lyckades man få så många inblandade på NASA att hålla tyst.


Så vilket ingångsvärde med dels vilken huvudteori man tror på och vilket motiv man hade gör att man kan ha väldigt många ingångsvinklar till månlandnings-konspirationen.

I del 2 kommer de bästa bevisen att presenteras.

Media om månen (Dn, SvD, Ab, Ab, Ex, GP)

tisdag 21 juli 2009

Drabbad av A(H1N1)propaganda? läs detta.

Svininfluensan eller A(H1N1) ger sig inte, inte i alla fall i media. Media har uppenbarligen insjuknat i ett allvarligt fall av A(H1N1)propaganda, och det ger inte med sig heller, snarare sprider det sig och kan drabba upp till 8 miljoner människor genom de vanliga media kanalerna.

Hur skadligt är då A(H1N1)propagandan?
Den kan få fullt friska människor att drabbas av oro, svettningar, hysteri, sömnsvårigheter mm. I värsta fall kan människor helt frivilligt välja att spruta in gift med bland annat kvicksilver in i sin kropp. Detta i sin tur kan leda till skador på nervsystemet, förlamning och till och med död.

Hur kan man då skydda sig mot A(H1N1)propagandan?
Det bästa sättet att skydda sig är att hålla sig borta från de som sprider A(H1N1)propaganda smittan. Det har även visat sig att en ökad immunitet kan byggas upp om man söker upp sin egen fakta och använder den.

Är barn extra utsatta för A(H1N1)propagandan?
Nej, men barn har i allmänhet lägre resistens mot propaganda och kan drabbas hårt om man har otur. Det bästa är helt enkelt att hålla borta dom från dom källor som sprider A(H1N1)propagandan.

Vad ska jag göra om jag blivit smittad av A(H1N1)propagandan?
I de flesta fall är det helt ofarligt. Men undvik att sprida smittan vidare. Är det allvarligt och du känner en stor lust att ta till en spruta med gift uppsök närmaste alternativ media för mer information. Med rätt behandling går smittan att hindra. Kontakta din fria mediakälla för mer information.

smittkällor i media: dn, dn, dn, dn, alltombarn, SvD, SvD, SvD, SvD, GP, GP, GP, Ex, Ab, Ab, Ab

måndag 20 juli 2009

Mer svininfluensa-propaganda i media

Även idag rapporteras det om svininfluensan i media. Idag handlar det mest om tillståndet för dom 2 svenskar som drabbats hårdast av influensan och om de ekonomiska effekterna det kommer att få. Det berättas även om att vi inte har tillräckliga resurser för avancerad lungvård och att man i Storbritannien avråds att försöka att skaffa barn. Bloggen ”Dark & green” kommenterar om att naturen mår bra av minskad miljöbelastning pga att svininfluensan ger sjunkande världsekonomi.

Så hur är det egentligen med svininfluensans spridning och farlighet? Den är fortfarande inte farligare än en vanlig influensa och den har fortfarande lägre dödlighet. Varför fortsätter då media sin extrema rapportering? För att sälja tidningar givetvis.

Inga fler artiklar om vaccinets biverkningar eller risker har kommit fram i media och av någon anledning ses vaccinet som det som skall frälsa oss. Men det faktum att vaccinet antagligen inte kommer att skydda mot en muterad allvarlig form av svininfluensan talas det tyst om. Också det faktum att man får ett bättre skydd mot en kommande pandemi av en farligare variant av svininfluensan genom att få svininfluensan nu talas det tyst om.

Vi fortsätter följa svininfluensan och rapporteringen i media om den.

Källor: Dn, Dn, SvD, SvD, Ex, Ex, Ex, Ab, Ab, GP, GP, GP, GP

Vad är sant om rymden? Var vi på månen?

Media fortsätter idag spekulera om rymden, månlandningen och framtida resor till mars. Allt detta på grunda av att det i morgon är det 40 år sedan människan enligt vissa ­landade på månen.

SVT sänder idag "Var de verkligen på månen?" SVT 1 23.35

”Filmerna och stillbilderna från deras månvistelse togs egentligen i en studio och Neil Armstrongs ikoniska fotavtryck skedde i en öken i Nevada”, hävdar Bill ­Kaysing i ­dokumentären ”Var de verkligen på månen?”. Han är en av frontpersonerna i den lilla grupp människor som vigt sina liv åt att bevisa att månlandningen endast var ett välregisserat bedrägeri.

Jag uppmanar även skeptiker att se denna film och om ni tycker den är intressant även se fler liknande filmer för att bilda er en egen uppfattning. Se tidigare inlägg om månlandningen för fler filmtips.

Jag ska imorgon försöka återkomma med vad jag anser är de bästa bevisen för att månlandningen inte skedde.

Mediakällor (Ab, Ex, Dn, Dn, SvD, SvD, Ex, Ex, GP, GP)

söndag 19 juli 2009

Nya register IGEN? Tack storebror.

Då var det tal om abortregister denna gången. Det verkar inte som om det finns någon hejd på vad vissa politiker vill att vi ska registrera. Vad kommer nästa register att bli? Och vad händer när ”makten” börjar samköra alla register?


Möjlig framtid?

Ja, lilla Lisa vi såg att du den 15/6 köpte kondomer på apoteket innan du på kvällen senare gick till en viss pub där du köpte 2 drinkar och 5 cider. När du sen gick hem från krogen gick du förbi ett gatukök och köpte mat innan du tog bussen hem 2.34. När du nu vill göra abort vill vi även fråga dig om varför du inte använde kondomerna du köpte eller varför detta händer igen när du även den 16/1 också gjorde an abort. Vi vill även informera dig om att mannen som vi spårade genom att jämföra vart ni hade varit med hjälp av busskort och kreditkort även är registrerad som smittbärare och möjligen terrorist. Våra register pekar på att han även har haft sex men en kvinna som burit på en könssjukdom och han har lånat flera rödflaggade böcker på biblioteket.

(Ja, exemplet är dåligt pga av tidsbrist, men tanken är otäck...)

Är det en sån kontroll av medborgarna vi vill ha? Snart kan man inte åka buss utan att registreras då man inte längre kan betala kontant, restaurangbranschen vill avskaffa kontanter, i ditt pass sitter nu mer RDIF chip men fingeravtryck och biometrisk data. I London kan man följa någon automatiskt med de kameror som sitter i hela staden i stort sett från att någon går hemifrån tills man kommer hem igen.

Vi behöver inga fler register!

Läs mer på: Dn, Ab, SvD, Ex,

När ska vi lyckas landa på månen?

Vi börjar närma oss 40 årsdagen för en av de största konspirationerna i modern tid. Dagen då vi alla lurades att tro att människan landat på månen.

Hur lättlurade är vi människor?

Jo, är det någon som kommer ihåg när Orson Welles ”världarnas krig” sändes i amerikansk radio 30 oktober 1938 och fick stor ryktbarhet då den var så verklighetstrogen att hundratusentals amerikaner, trots information före, under och efter sändningen, blev övertygade om att det var verkliga händelser som skildrades. En man var beredd att skjuta sina döttrar så att inte marsianerna skulle få lägga vantarna på dem, och många ringde sina vänner och varnade dem för det utomjordiska anfallet så att även dessa vänner flydde från städer för att rädda sig. Detta var ändå på ”skoj”, men något händer när människor ser något på Tv eller hör något på radio, automatiskt tar man informationen som en absolut sanning och stänger av sitt kritiska tänkande. Och det är det som fortfarande händer.

Något annat som känns underligt just nu är att man helt plötsligt har hittat originalfilmerna igen och att vissa delar är överspelade. Vad många inte vet är att originalinspelningarna är av mycket högre kvalitet än de som direktsändes. Att tappa bort filmerna med något som skulle kunna vara ett av historiens viktigaste ögonblick (om det var sant) är inte troligt. Inte heller är det troligt att man skulle ”råka” spela över vissa delar. Det vore som om man spelade över sin bröllopsvideo med slutet av ett avsnitt med ”scrubs” bara för att man inte vill missa det... Man kanske har valt att granska filmerna för att få bort eventuella avslöjande delar, klippa bort dom och sedan lämna tillbaka filmerna.

Att sen låta Hollywood restaurera och använda digital teknik för att fixa till de sista ”problemen” med filmerna är ju sen helt perfekt för att döda alla konspirationsteorier.

Jag vill även tipsa om en film som heter ”Was It Only a Paper Moon”, den finns att köpa på nätet, men även att hitta t.ex här.

Källor i media: Dn, Dn, Dn, SvD, SvD, Ab, Ab, Ex, Ex,

David Icke till Sverige


En av de stora namnen inom "konspirationsteori" är David Icke och han kommer i oktober till Sverige.

Arrangören säger följande:

"Det är med stor glädje som vi på Anarchos kan meddela att vi den 24 oktober i Göteborg i år kommer att arrangera ett heldagsseminarium med den engelske författaren och föredragshållaren David Icke. Senaste gången David Icke gästade Sverige var i november 2000 då han besökte Stockholm, och nu är det alltså dags för Göteborg att välkomna denne frispråkige kritiker. För den som inte känner till David Icke och vill veta mer om honom och hans budskap kan vi rekommendera vår egen utgivna bok, Oändlig kärlek är den enda sanningen, allt annat är illusion, som du kan läs mer om och beställa hos oss.

Biljetter till detta heldagsseminarium kommer endast att kunna beställas via Anarchos webbplats och behöver förskottsbetalas."

Arrangörens hemsida: http://anarchos.se/

Det är faktiskt så att man blir sugen att gå och se vad han har att säga...

lördag 18 juli 2009

Svin-influensan är inte Pharmageddon

Media har helt sålt sig till svininfluensa-propagandan. Idag strömmar fler ”larm” in från media. Men varför gör dom det då? Ser rapporteringen ut så pga något allmänintresse? Jag tror helt enkelt att det rör sig om att sälja tidningar. Media bidrar på så sätt till att föra ut propagandan och skapa panik hos den stora massan. Alla vill ha en del av den stora "kakan" som svininfluensan är. Ta en titt på nyhetssidor tidningar mm i USA. Där körs mycket reklam till influensa relaterade produkter.

När man pratar om konspirationer och konspirationsteorier brukar man ofta prata om att man kan lära sig mycket om man följer pengaflödet. Och när det gäller pengaflödet i svininfluensa-fallet leder det mesta till läkemedelsindustrin. Vaccinet som Sverige som köper in kostar 1.2 miljarder. Vad läkemedelsindustrin tjänar på svininfluensan globalt vet vi inte än.

Teorierna om att svininfluensan är tillverkat i labb är inte avfärdade även om flera forskare säger att den antagligen kommer från en svininfluensa som muterat. Argument för att den inte skulle ha tillverkats av ett labb är ”vem skulle framställa något sånt”, ”det är bara professionella som skulle klara framställa något sådant” och ”varför skulle någon vilja framställa något sådant”. Då kommer vi tillbaka till att följa pengarna. Så fråga dig själv följande: Vem skulle kunna framställa något sådant? Vem skulle tjäna på svininfluensan? Svaren på dessa frågor är: läkemedelsindustrin.

Här är en propaganda video för svininfluensa-vaccin från 1976:Vi vet ju hur det gick med den influensa-pandemin. 4000 stämningar mot läkemedelsföretaget på grund av allvarliga biverkningar främst neurologiska och förlamningar. Ett antal dödsfall, men om, vaccinet dödade fler än influensan vet vi inte riktigt.

Länkar till fler nyheter
http://www.expressen.se/halsa/1.1643615/22-aringen-skickades-hem-utan-ratt-medicin
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5529616.ab
http://www.expressen.se/halsa/1.1643616/har-har-flest-svenskar-fatt-smittan
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5530490.ab
http://www.dn.se/opinion/debatt/socialstyrelsen-bryter-mot-grundlaggande-etik-1.913866
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3204111.svd

fredag 17 juli 2009

Storebror tar ett steg framåt! Igen...

Regeringen siktar på att Sverige till nästa vår ska ha genomfört det omstridda EU-direktivet om masslagring av uppgifter om telefonsamtal, sms och internettrafik. Skriver SvD.

Det är ju inte direkt en nyhet men det är skrämmande att det inte hörts mer i media om detta än vad det gjort. Total kontroll av all elektronisk kommunikation är inte långt borta. Men vart är debatten om vart det nya övervakningssamhället är på väg? Om datalagrings-direktivet vad kommer då nästa steg att vara? Ta bort alla kontant transaktioner så att man kan spåra vad folkgör med sina pengar? Eller kanske övervakningskameror av samma typ som finns i London?

Jag har inte direkt något mer att tillföra själva debatten just nu men rekommenderar dessa länkar.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Datalagringsdirektivet

http://www.stoppadatalagringsdirektivet.nu/
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2835605.svd
http://www.zaida.se/blog/2009/04/datalagringsdirektivet-sista-spiken-i.html
http://rickfalkvinge.se/2009/03/19/datalagringen-far-inte-bli-lag-i-sverige/
http://wadstrom.blogspot.com/2009/07/las-vad-moderaterna-haller-pa-med.html

Uppdatering: nu hakade även DN på datalagringsfrågan.

Utred biverkningarna av svininfluensa-vaccinet!

Äntligen har det börjat höjas kritiska röster i media om biverkningarna av svininfluensa-vaccinet. På SvD skriver läkaren Sven Britton :

”När allt fokus riktas mot en massvaccination mot svininfluensan riskerar den vanliga, mer dödliga, influensan att glömmas bort. Eventuella biverkninagar av det nya vaccinet talas det inte heller om. Och när influensavaccinationen huvudsakligen motiveras av den ekonomiska effekt infektionen skulle få mot industri och konsumtionssamhället så finns det all anledning att skärskåda insatsen.”

Sven Britton som också är professor emeritus i infektionsmedicin fortsätter i Dn och säger:

”- Det vet vi inte eftersom det inte finns i sinnevärlden ännu. De vacciner som togs ur svininfluensavirus på 1970-talet hade olika biverkningar. Precis som med en del andra vacciner fick en del förlamningstillstånd, Guillain-Barrés syndrom, som i bästa fall var övergående. Nu är det här ett nytt vaccin, framtaget på delvis nya principer, så man kan hoppas att det är bättre.

-När man satsar monumentalt på 4 miljarder vaccindoser mot en relativt lindrig influensa borde man ha ordentligt på fötterna vad gäller biverkningarna, för även om en liten andel drabbas är det ett omfattande antal människor som ska vaccineras. De enda test som gjorts är korttidstest där högst femtusen vuxna, friska människor fått ett prototypvaccin som bara liknar det som ska användas. Kort sagt har vi ingen aning om biverkningarna. ”

1976 var det ett enormt media-drev i USA om svininfluensan och man blåste upp det till orimliga proportioner och sa att det skulle bli en pandemi om inte alla vaccinerade sig. Många gjorde det. Efteråt stämde 4000 amerikaner läkemedelsföretagen p.ga. de skadorna det orsakade. Skadorna var ofta neurologiska som i vissa fall ledde till förlamning. Mörkertalet för skadorna oklart. Jag postade i ett tidigare inlägg ett avsnitt av CBS " 60 MINUTES" där man får höra om förra svininfluensa-vaccins biverkningar.

De dokumenterade långtidseffekterna av vaccin inkluderar kroniska immunologiska och neurologiska sjukdomar som autism, hyperaktivitet, ADD, dyslexi, allergier, cancer och andra tillstånd vilka knappast existerade för 30 år sedan, innan massvaccinationsprogrammens tidevarv. Vaccin-komponenter innehåller kända cancerframkallande ämnen som thimersol, aluminiumphosphat, formaldehyd, etc.

En tysk studie fann samband mellan vaccinationer och 22 neurologiska ttillstånd, inkluderande ADD (uppmärksamhetsstörning) och epilepsi. Dilemmat är att virus-elementet i vacciner kan överleva och mutera i den mänskliga kroppen under åratal, med okända konsekvenser.

Så UTRED svininfluensa-vaccinets biverkningar!

Följ bloggens övriga inlägg om svininfluensan!

Övrigt i media om svininfluensan: SvD, ex, ex, SvD, Ab

torsdag 16 juli 2009

Bevis för att vi varit på månen?

Aftonbladet kör just nu en kampanj för att övertyga de 40% som inte tror på mån-landningen(klipp 1, klipp 2). Här nere är en av många intressanta filmer som hävdar att mån-landningen inte har inträffat. Se första delen här nedan och sök själv på youtube för att hitta fler. Just denna heter "A funny thing happened on the way to the moon"Vad man än tror är det alltid bäst att informera sig med fakta från båda sidor.

Vaccinera mot lunginflammation istället!

Flera tidningar (1, 2, 3, 4) rapporterar om det första allvarliga fallet av svin influensa i Sverige idag. Vad kan man då göra för att skydda sig redan nu? Du kan om du är orolig faktiskt vaccinera dig mot lunginflammation. Det är den farligaste följdsjukdomen som svininfluensan ger och det finns faktiskt vaccin som kan vara till stor nytta redan framtagit.

Ett vaccin mot själva svininfluensan är som ett tveeggat svärd. Det ger ett viss skydd mot svininfluensan men minskar bara dödligheten med 15 – 20 %, det kan ju vara positivt om man är kroniskt sjuk. Men man får inte glömma att vaccinet också kan leda till allvarliga biverkningar i form av nervologiska skador och i värsta fall även dödsfall. (Risken är inte så stor men den är mycket allvarligare än sjukvåden berättar om.) Men är man frisk bör man inte utsätta sig för influensa vaccin i onödan. Den andra sidan av detta är att detta nya virus inte har förekommit tidigare och immuniteten hos befolkningen är låg. Då borde man kanske bli smittad så att man bygger upp ett immunologiskt grundskydd, det gör faktiskt inte vaccinet på samma sätt. Om svininfluensan senare muterar och blir farligare är det tveksamt om vaccinet ger något skydd i huvudtaget.

Så vad ska man göra? Om man är fullt frisk ska man nog undvika att vaccinera sig i första skedet. Är man orolig kan man vaccinera sig mot följdsjukdomarna som lunginflammation och kanske hjärnhinneinflammation om man inte har ett fullt skydd mot det.

onsdag 15 juli 2009

Jämför nyhetsflödet med fågelinfluensan

När fågelinfluensan stod för dörren, räknade Socialstyrelsen ut att 275000 svenskar skulle kunna dö. Hur många svenskar dog egentligen? 0?

Läs den här gamla nyheten och jämför med vad du ser i media idag.

http://www.expressen.se/Nyheter/utrikes/1.262497/miljoner-kommer-att-insjukna


Så här ser nyheterna ut idag. Ser ni likheterna? Så såg det ut i början förra gången också.
Räkna med att det kommer bli rubriker med texten "500 000 kommer dö" till hösten när vaccinet har kommit.

1 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5514310.ab
2 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5512177.ab
3 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-ska-svenskarna-vaccineras-1.911811
4 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svininfluensan-socialstyrelsen-riktlinjer-1.911895

Skrämselpropagandan om svininfluensan fortsätter.

Den mest omfattande vaccinationskampanjen någonsin” står att läsa på aftonbladet idag.

Dn skriver: Pensionärerna får ingen förtur när massvaccineringen mot den nya influensan drar i gång i höst.

Men varför vill alla att vi ska vaccinera oss mot en influensa som är ovanligt mild? Och varför skriver media om varje dödsfall i svininfluensan när det dör mångfaldigt fler i andra influensor? Detta börjar mer och mer likna en propagandakampanj...

Här är anledningarna för att INTE vaccinera sig:

1 alla vaccin innebär en viss risk, när det gäller influensa-vaccin finns även en dödsrisk med vaccinet allvarliga skador är också en risk.

2 Att vaccinera sig ger ett kortvarigt skydd som inte ger någon långsiktig immunologiskt fördel. Detta är det viktigaste av argumenten. Om du vaccinerar dig mot den milda svininfluensan som finns nu kommer du inte bygga upp något immunologiskt grundskydd mot den nya stammen virus. Detta blir allvarligt om svin influensan muterar och blir farligare. Då skyddar inte vaccinet längre och har du inte haft influensa av grundstammen har du ingen motståndskraft alls.

3 Är du rädd för att dö i svininfluensa? Då ska du veta att influensa -vaccin bara sänker dödligheten med 15 – 20%. 85 av 100 dödsfall kan inte förebyggas med vaccin. Läs punkt 2.

4 Vaccinera dig istället mot lunginflammation som är en allvarlig följdsjukdom av influensan och en av de stora dödsorsakerna.

Anledningarna att vaccinera sig har jag svårt att se. De enda som borde ta vaccinet är lungsjuka och vissa andra grupper av kroniskt sjuka. Allmänheten gör bättre i att istället vaccinera sig mot följdsjukdommarna.

Så varför denna propaganda kampanj? En anledning är ekonomisk, svininfluensan kommer ge minskad BNP pga färre arbetade timmar. Men är det värt att massvaccinera människor för 3 miljarder kr i Sverige för det? Knappast. Så vad kan syftet vara?

Den enda parten som tjänar på massvaccination är företaget som säljer vaccinet.

Media börjar även prata om en andra våg av svininfluensan och att den skulle kunna bli farligare. Vad dom missar att berätta är att vaccinet INTE skyddar mot en andra våg med en muterad virusstam...

Läs mer på:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/gravida-och-sjuka-kommer-att-erbjudas-fortur-1.911589

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5514310.ab

tisdag 14 juli 2009

Bluffen med svininfluensavaccinet

Enligt Aftonbladets undersökning vill 86% ha svininfluensavaccinet. Detta är ju intressant eftersom det skulle innebära att fler kommer dö eller få allvarliga skador från vaccinet än från influensan.

Enligt DN kommer 400 000 smittas av svininfluensan.

Svininfluensan har betydligt lägre dödlighet än en vanlig influensa. Influensavaccin har i nya studier visat sig endast ger en minskad dödlighet med 15 - 20 % så 80 - 85% av de dödliga fallen dör vare sig dom får vaccin eller inte.

Här är en intressant video om svininfluensa hysterin 1976, de skador vaccinet gav och läkemedelsindustrins lögner.Mediadrevet ihop med läkemedelsindustrin kommer att promota svininfluensan och läkemedelsindustrin kommer tjäna miljarder.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5510758.ab

http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-drabbas-av-influensan-i-host-1.910763

Basfakta om Svininfluensavaccinet

Här är bara lite kortfattad grundfakta om vaccin saxat från diverse myndigheters hemsidor. dock är det intressant att gulfwar syndrome tros komma från adjuvansämnena i vaccin.

Vacciner baseras på avdödade organismer eller delar därav som immunförsvaret normalt skulle komma i kontakt med och kan bilda antikroppar mot. Svårigheten här är att få fram de delar av den patogena organismen som exponeras för immunförsvaret. Ofta ges dessa delar tillsammans med adjuvans för att framkalla fullt immunsvar.

Adjuvans verkar genom att ge en lokal inflammationsreaktion. Många ämnen har föreslagits som adjuvans, men i dagens vacciner för människa används nästan uteslutande aluminiumsalter. Men med ny kunskap om hur immunsystemet fungerar har adjuvans med andra egenskaper föreslagits och som skulle vara mer lämpliga i vacciner mot till exempel infektioner orsakade av virus.

Aluminiumbaserade adjuvans aktiverar också celler i vårt immunsystem, som är aktiva i allergier, vilket innebär att det finns en tänkbar risk för att vaccinationer skulle kunna ge upphov till allergiska reaktioner.
Infektioner och speciellt svåra tarminfektioner är en vanlig konsekvens vid krig och katastrofer.
Vaccination kan användas både för att ge skydd mot naturliga infektioner och mot tänkbara Bstridsmedel. För ge soldater ett brett skydd kan de och även andra utsatta grupper komma att
injiceras med många olika vacciner. Risk för biverkningar finns då pga. att den sammanlagda dosen adjuvans kan bli så att den blir toxisk. Vid Gulfkriget användes pertussistoxin som adjuvans i vaccin på amerikanska soldater och det spekuleras i att biverkningar av detta adjuvans tillsammans med nervgasprofylax och stress har bidragit till Gulf-syndromet.

Sen så visar nya studier att influensavaccin endast ger en minskad dödlighet med 15 - 20 % så 80 - 85% av de dödliga fallen dör vare sig dom får vaccin eller inte.

Jag väntar med spänning på att läsa innehållsdeklarationen på svininfluensavaccinet.

Själv kommer jag ALDRIG ta vaccinet, men det är upp till var och en.

måndag 13 juli 2009

Michael Jacksons syster bekräftar mordteorin

I en intervju med tidningen News of the World hävdar Michael Jacksons syster LaToya att hennes bror blev mördad. La Toya´s uttalande kan ses på flera olika sätt. En eller fler av följande teorier om henne som källa kan vara sanna.

1 La Toya är insatt i MJ´s liv och pratar från sina upplevelser och vet om något om en pågående konspiration som skulle handla om pengar från musikrättigheter.

2 La Toya är upprörd över MJ´s död och övertolkar och ”ser” saker som egentligen inte finns.

3 La Toya används med eller utan hennes egen kännedom för att ”rikta blickarna” åt ett annat håll.

"Michael blev mördad. Vi tror inte att bara att en person var involverad, utan en hel sammansvärjning. Jag känner att det bara handlade om pengar. Michael var god för mer än en miljard pund (12 miljarder kronor) i musikrättigheter och någon dödad honom för det. Han var värd mer död än levande", hävdar hon. Och hon verkar ha stöd för det av resten av familjen.

Om det nu är så att familjen verkligen känner till att han blev mördad av en grupp som ville åt hans pengar så kan vi anta att teorierna som inte innehåller en grupp och eller syftet att komma åt pengar faller.

Då återstår några konspirationsteorier som verkar mer troliga.

1 MJ mördades av Nation of Islam för hans pengars skull
2 MJ mördades av en grupp inom ”musikbranschen” för hans pengars skull.
3 MJ mördades av en okänd grupp människor för hans pengar skull.

Med tanke på att gruppen verkar vara känd för familjen och dom tänker bekämpa dom kommer det nog visa sig vilka som ligger bakom. I så fall blir denna konspirationsteori bekräftad som en konspiration inom inte allt för lång tid.

Vi följer händelseutvecklingen och avvaktar giftproven om någon vecka.

lördag 11 juli 2009

Svininfluensan

Svininfluensan Är en av de "bästa" kampanjerna läkemedelsindustrin har haft på mycket länge. En mild influensa med låg dödlighet som har marknadsförts på ett så bra sätt att hela världen har blivit uppskrämd. I Sverige har vi köpt in 2 doser till varje invånare och fler länder har gjort samma sak. Man kan ju undra hur mycket pengar svin influensan genererar.

När det gäller konspirationsteorier om influensan finns det flera teorier som tyder på att det faktiskt är konspirationer bakom svininfluensan på ett eller annat sätt. Jag arbetar för tillfället med att göra mer research på influensor, vaccin, och svininfluensans ursprung. Jag återkommer inom kort med ett längre blogginlägg om just svininfluensans ursprung och inte minst dess genetiska ursprung som tyder på att det är framställt i labbmiljö.

konspirationsteorier om Michael Jacksons död/mord?

Tänkte lägga ut några av de teorier som finns om MJ´s död. Fyll gärna på med fler. Det finns några som är intressanta och inte kan avskrivas direkt.

1 MJ är inte död, han har gått under jorden pga av ekonomiska eller för att komma undan ”sekten” Nation of islam

2 MJ mördades av Nation of islam pga ekonomi eller religion.

3 MJ mördades av bolaget som hade hand om bokningarna till London konserten. De hade en stor försäkring som faller ut om MJ dör. De insåg att konserterna inte skulle gå så bra eller att MJ inte skulle klara av att genomföra dom och dödade han helt enkelt.

4 MJ blev bortförd av utomjordingar på 80-talet och ersatt av en kopia. Nu har kopian fått åka tillbaka hem. Beviset ska vara att Michael Jackson har låtit bygga en landningsbana i Nevadaöknen för 40 miljoner kronor.

5 MJ har dött av svininfluensan men att det mörkas av CIA som inte vill att panik ska spridas bland landets andra artister.

6 MJ är inte död, detta är bara ett pr-trick inför spelningarna i London där han kommer att dyka upp på något häpnadsväckande sätt till tusentals gråtande fans glädje.

7 MJ mördades av Illuminati pga av att hans texter spred en sanningssökande och positiv energi.

8 MJ mördades av Illuminati pga av att han var en del av det och ville sluta och helt enkelt visste för mycket.

Michael Jackson mördad?

För en kort tid var konspirationsteorin att Michael Jackson skulle ha mördats en teori, nu verkar det dock närma sig att vara en sanning. Om teorin stämmer eller kommer att bevisas falsk återstår att se.

Polisen avskriver inte möjligheten att Michael Jackson kan ha mördats. Utredarna har nu begärt in samtliga världsstjärnans läkarjournaler.
- Handskas vi med ett mord? säger polismästaren William Bratton till CNN.
Tidigare har myndigheterna hela tiden sagt att Jackson dog av hjärtstillestånd. I morse hette det ”möjligt mord, möjlig överdos”.
– Det innebär att polisen förbereder sig på värsta tänkbara scenario, uppgav CNN. I centrum för utredningen står giftrapporten från obduktionen. Resultaten väntas inte bli helt klara förrän om två veckor.

Om han har mördats finns det många teorier om vem/vilka och varför. Jag kommer att återkomma med flera intressanta och några galna teorier inom kort.

fredag 10 juli 2009

Konspirationer, sanningar och konspirationsteorier

En konspirationsteori är bara det så länge allmänheten inte fått kännedom om sanningen. När sanningen kommer fram kan teorin antingen avskrivas eller bekräftas som en konspiration.

Att flera konspirations teorier förlöjligas betyder inte att de inte kan vara sanna för det. Det är alltid "vinnarna" och de som kontrollerar makten som skriver historian. Hur tror ni historieskrivningen hade sett ut om Tyskland vunnit andra världskriget? Tror ni verkligen att historia böckerna sett lika dana ut? Självklart inte.

Ett exempel på konspirationsteorier som blivit bekräftade är det hemliga testerna med radioaktiva ämnen som testades på ovetande människor i USA. Även andra tester på ovetande människor i USA har bekräftats. Googla: "the oakridge experiment", "the cincinnati experiments" eller "the tuskegee experiments" för exempel.