onsdag 28 oktober 2009

Svininfluensa-vaccinet - Svininfluensan 5-2 eller 0-0?

Nu befaras svininfluensa-vaccinet ha tagit ytterligare en persons liv och har då sammanlagt dödat 5 personer. Det debatteras mycket om det verkligen är vaccinets fel eller inte, vissa experter har sagt att dom inte dog av vaccinet utan att ”deras tid helt enkelt var inne” och att ”dom dog av döden”.

Man kan behandla både dödsfallen av vaccinet och av svininfluensan på samma sätt. Antingen antar man helt enkelt att man kan använda sig av indicier och ut går ifrån det eller så ser man till det rent vetenskapliga vilket gör orsakssambandet i stort sett omöjligt att bevisa.

I fallet med bevisning med indicier eller mer eller mindre starka indikationer visar det sig att man faktiskt kan anta att minst 5 personer har dött av vaccinet. Bara att man utreder deras död med misstankarna att vaccinet var inblandat på läkemedelsverket verkar stödja att det faktiskt finns orsak att tro det. Det samma gäller för de 2 dödsfall som tros bero på svininfluensan. Bevis på att influensan skulle ha dödat personerna finns inte direkt, men man vet att dom hade influensan. Att bevis finns för att dom hade influensan är inte det samma som att det är bevisat att dom dog av det, men det skulle kunna vara så. I detta fallet skulle det betyda att svininfluensan har dödat 2 personer och vaccinet har dödat 5 personer.

I faller där man tittar strikt på den medicinska bevisningen är det tvärt emot. Att 5 personer har dött efter att ha tagit vaccinet betyder inte att dom dog av vaccinet. Dom skulle kunna ha dött ändå. Visst skulle det kunna vara så, men det innebär också att det samma gäller för dom 2 som påstås dött av influensan. Det finns inga bevis på att dom inte hade dött ändå. Det enda man vet är att dom hade svininfluensan, inte att dom dog av den. I detta fallet hamnar vi istället på att 0 personer har dött av influensan och 0 personer har dött av vaccinet.

Jag har fått en viss kritik då jag har hävdat att personer har dött av vaccinet. Argumentet har ofta varit att man inte kan vara säker på att vaccinet har varit orsaken. Konstigt nog argumenterar samma personer inte så när det gäller de som möjligtvis dött av svininfluensan. Ska man välja att anta en form av teori för att redovisa hur man beräknar dödsfallen borde man vara så pass ärlig att man använder samma mått vid båda dödsorsakerna.

Så vilket är det? Har vaccinet dödat 5 och svininfluensan 2 eller har ingen av dom dödat någon? Skulle fallet vara ingen död av vare sig vaccinet eller influensan, varför massvaccinerar vi då?

I media: Ab, Ab, Ab, Ex, Ex, Ex, SvD, SvD, SvD,

I bloggar: Se Verkligheten, Norah4you’s Weblog, Ulf Thalin tänker oklart, Politik och mellanöstern,

tisdag 27 oktober 2009

Falska listor på frimurare i Aftonbladet

Då och då lägger Aftonbladet upp listor på frimurare i landet sorterade efter ort. Men listorna är inte helt rättvisande. Hur vet jag då detta? Det är enkelt, jag känner helt enkelt flera som blivit frimurare och har också kontakt med flera andra som är bekanta med frimurare. Vi har gått igenom listorna som aftonbladet har lagt ut och jämfört med vilka vi vet är medlemmar. Vi kan konstatera att många namn INTE finns med på aftonbladet.

Du kan enkelt själv kontrollera att listorna är felaktiga genom att titta i facebook-gruppen ”Frimurare i Borås” och jämföra med vilka som finns med på Aftonbladets lista. Vi har bekräftat med 100% säkerhet att åtminstone 11 personer i facebook-gruppen verkligen är frimurare.

Så hur rättvisande är då Aftonbladets lista? Inte så, de som har intresse av att inte dyka upp i en sådan lista gör uppenbarligen inte heller det. Jag rekommenderar att alla som använder listan för att ta reda på om någon är frimurare inte sätter all tillit till den listan utan efterforskar själv.

I media: Ab

Våra svar på ”om myterna kring vaccineringen”

Till skillnad från ”experterna” som uttalar sig på aftonbladet från Läkemedelsverket svarar vi ärligt på frågorna. Märk även att vi precis som ”experterna” inte anger några källor. Källor verkar inte vara så noga när media sprider sin propaganda så vi följer deras exempel.

”Viruset är tillverkat av läkemedelsföretagen i laboratorium.”

Det finns vissa indikationer på det. Aldrig förut har ett virus muterat på det sättet och på en gång utan några mellansteg kombinerat ett mänskligt virus, ett fågel virus och två stammar svinvirus. Att läkemedelsindustrin forskar runt just dessa typer av virus är inte någon hemlighet.

”Bästa sättet att skydda sig mot en farligare variant av sjukdomen som kan komma senare är att få den nu.”

Ja det är det absolut bästa sättet. Vaccin med avdödat virus ger ett sämre skydd mot influensa eftersom immunförvaret inte ”lär” sig från ett levande virus. Studier visar även att vaccinet inte skulle ge något bra skydd mot ett muterat virus. Däremot om man har haft sjukdomen kan immunförsvaret lättare bekämpa senare mutationer av viruset. Detta är ju något man använder i propagandan FÖR vaccinet, man säger att ingen tidigare har haft likande virus och därför har sämre försvar. Det omvända gäller ju givetvis också om någon hade drabbats av liknande virus tidigare, med andra ord hade man haft bättre försvar då.

”Man måste vaccinera sig varje år för att skydda sig mot svininfluensan.”

Ja, Trots att svininfluensan har visat sig var ovanligt stabilt och inte mutera behöver man utsätta sig för vaccinet år efter år, med alla skadeverkningar det ger.

”Det är effektivare att skydda sig mot svininfluensa genom att äta bra kost och d-vitamin och utesluta socker än att ta vaccinet.”

Ja, ett bra immunförsvar är alltid det bästa försvaret mot sjukdomar. En bra kost som inte belastar kroppens immunförsvar utan stärker det kan vara mycket hjälpsamt. Speciellt D-vitamin har visat bra effekter. Men även stora doser C-vitamin och silver-preparat om man insjuknar har visat goda effekter. Flera örtpreparat från indisk och kinesisk läkekonst har i kliniska studier visat goda resultat. Är emot har inga studier gjorts på att utesluta socker.

”Svininfluensa är inte farligare än vanlig influensa.”

Snarare är svininfluensan mildare eller till och med mycket mildare än vanlig influensa. Det har dock visat sig att de allvarliga fall som lett till döden och sjukvård ofta beror på samband mellan svininfluensan och en sekundär bakteriell lunginflammation. pneumokockvaccin skulle ha halverat dödsfallen i svininfluensa. Dessutom innehållerpneumokockvaccinet inte adjuvans eller kvicksilver.

”Svenska staten och medier är köpta av läkemedelsindustrin.”

Svenska staten eller i alla fall läkemedelsverket har köpt läkemedelsföretagens argument rakt av, dessutom har man valt att köpa in ett stort antal doser som man vill ha avsättning för. Det vore även pinsamt för staten att backa och erkänna att svininfluensa-vaccinet varken behövs eller är utan farliga biverkningar. Media är inte direkt köpta av läkemedelsindustrin, men dom inser att det finns pengar i att skrämma upp befolkningen och på så sätt sälja mer tidningar.

”Vaccinet är inte tillräckligt prövat.”

Stämmer, vaccinet har inte utvärderats hos flera riskgrupper. Dessutom finns bara läkemedelsindustrins egna studier. Från tidigare vet man att läkemedelsindustrin har genomfört omfattande fusk för att på produkter på marknaden. Man rekommenderar även gravida att ta vaccinet trots att man vet att kvicksilvret passerar in i fostret och påverkar dess hjärna.

”Människan behöver inte vaccinera sig, då hade människosläktet redan varit utdött.”

Statistik har visat att med modern sjukvård behövs inte vaccin. Viss vaccination kan dock vara positiv i vissa riskgrupper men generellt övervaccinerar vi i västvärlden.

”Vaccinet innehåller farligt mycket kvicksilver, barn kan få obotliga skador.”

JA, forskning finns men läkemedelsföretagens egen forskning pekar alltid i en annan riktning än oberoende forskares resultat.

”Det är farligt att injicera adjuvans, det som gör vaccinet effektivare, i kroppen.”

Ja, adjuvans används för att stressa immunförsvaret då det avdödade viruset som finns i vaccinet inte är tillräckligt för att immunförsvaret skall reagera.

”Man kan få diabetes och ledgångsreumatism av skvalen.”

Det man diskuterar är om man får en för kraftig reaktion av skvalen, att det vänder sig mot kroppens egna substanser. Då finns det en risk för autoimmuna sjukdomar som ms och reumatism.
(”expertens” egna Svar)


”Man kan bli förlamad, sluta andas och dö av en nervsjukdom som orsakas av vaccinet.”

JA,

”Man ökar risken att få cancer om man tar vaccinet.”

– Det finns inget som säger det. Men det finns heller inget som motvisar det. Till exempel ges positiv effekt att ge tuberkulosvaccin till cancerpatienter för att fördröja återfall. Men vad detta beror på är inte klarlagt och kan mycket väl vara en fördröjande effekt som på något sätt kan vara kontraproduktivt.

”Vaccinet är farligt.”

– Inga läkemedel är ofarliga. Vaccinet kan ge många olika bieffekter och det finns även en risk att man dör av vaccinet. Men "experterna" förklarar dödsfallen som beror på vaccinet som "Dom dog av döden"...

”Vaccinet är farligare än svininfluensan.”

Ja, då svininfluensan är mycket mildare än en vanlig influensa och biverkningarna är värre. Tillhör man riskgrupperna bör man i första hand vaccinera med pneumokockvaccin om man är orolig.

fredag 23 oktober 2009

Nu har svininfluensa-vaccinet dödat fler än svininfluensan

Nu har ett tredje dödsfall kopplat till svininfluensa-vaccinet framkommit. Detta gör att svininfluensan nu har tagit fler liv än själva sjukdomen. Hur kan det komma sig att man fortfarande förespråkar massvaccination trots detta?

Propagandan säger: vaccinera dig annars kan du dö eller smitta någon annan som då dör.
Verkligheten visar: Du kan dö av vaccinet. Sanningen är att du har lika stor risk att dö av vaccinet som om du får svininfluensan. Men av svininfluensan riskerar du i alla fall inte att få någon av de allvarliga biverkningarna som vaccinet kan ge.

Nu trappas propagandan upp till en ny nivå för att skrämma folket till att vaccinera sig. Aftonbladet säger bland annat ”Nu är den stora influensavågen här” och ”Bebisar och småbarn reagerar bra på svininfluensavaccinet och får få biverkningar, visar preliminära resultat av en ny studie.”

Då frågar jag mig, studie utförd av vem? Är det kanske samma människor som säljer vaccinet och redan tycker att det är helt ofarligt? Ja, så är det givetvis. Jag säger det igen, det behövs omfattande oberoende studier av svininfluensa-vaccinets biverkningar. Riskgrupper bör även studeras separat så att man verkligen vet vilka effekter de har.

Jag har under veckan även talat med flera timanställda inom vården som fått mer eller mindre fördolda hot om att dom inte får jobba mer om dom inte vaccinerar sig. Givetvis kan vi inte tvinga någon att vaccinera sig säger cheferna förvisso, men säger också att dom kanske inte kan hitta arbetsuppgifter till någon som inte är vaccinerad. Har även hört det samma från personer som sitter med i företags, kommuners och landstings krislednings-organisationer.

Många fler dödsfall på grund av vaccinet kommer allt eftersom fler vaccinerar sig. Vem vet vad dödssiffrorna för vaccinet kommer landa, 20? 200? 2000? Och hur många var det nu som dött av svininfluensan... 2!!

I media: SvD, SvD, Ex, Ex, Ex, Ab, Ab
I Bloggar: Delta X, Sett ur en västgötskas ögon... , Rolf´s Blogg,

De dog av döden?!?

I dag möts man av en massiv propaganda för svininfluensa vaccinet på Expressen. Detta förmodligen som en desperat motreaktion på gårdagens nyhet att 2 personer i Sverige förmodligen dött av vaccinet. Men när man läser Björn Olsens förklaring var för dom dog vet man inte om man skall skratta eller gråta. Expressen skriver följande:

”Det är osannolikt att det skulle finnas någon koppling mellan de två personernas död och vaccinet. Det säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. - Båda två var svårt sjuka människor. Deras tid var nog inne, vaccin eller inte. De dog av döden, helt enkelt.”

Är det den nivån den vetenskapliga granskningen av vaccinets bieffekter ligger på? Inget ifrågasättande alls?

Man kan även läsa att smittan nu sprider sig, om att det är kaos och köer efter vaccinet och igår lades bilder på barn som dött av influensan upp. Detta är ren propaganda. För faktum kvarstår, svininfluensan är många gånger lindrigare än en vanlig influensa och vaccinet verkar vara potentiellt mycket skadligare än tidigare vaccin.

I media: ex, ex, ex, ex, ex, ex

Svininfluensa-vaccinet skördar sitt andra dödsoffer

Vaccinet mot svininfluensa har nu skördat sitt andra döds offer och har med andra ord dödat lika många som själva sjukdomen i Sverige. Detta misstänkta dödsfall skriver Expressen om i dag.

I aftonbladet kan man läsa följande:

”Två allvarligt sjuka personer har hittills dött efter att de fått vaccinet mot svininfluensan.
Läkemedelsverket utreder nu om det kan krävas nya rekommendationer som avråder äldre och sjuka att vaccinera sig. I de kliniska testerna som görs inför en vaccination så finns det få av de här ovanliga patienterna representerade, säger Lennart Waldenlind, läkare på Läkemedelsverket.”

Läkemedelsverket yttrar sig i en annan artikel på Aftonbladet:

”Vaccinet mot svininfluensan leder till samma typ av biverkningar som vaccinen mot ”vanlig” säsongsinfluensa. – Lindriga influensasymptom och lokala besvär är det som dominerar, precis som vi hade förväntat oss, säger Gunilla Sjölin Forsberg, enhetschef för enheten för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket.”

Vad är då slutsatsen av detta? Läkemedelsverket ger inte direkt en samlad bild av läget. Man kan konstatera att vaccinet INTE är tillräckligt väl testat på just riskgrupperna som man nu vaccinerar först. Exakt det som jag och flera andra gång på gång redan konstaterat. Det andra man kan konstatera är att det finns risker med vaccinet. Men varför är man då inte ärlig med det och varför har man inte gått ut med det tidigare? Istället för att lystna på oss som begärt ett man ska utreda vaccinet har man stämplat alla kritiker som ”konspirationsteoretiker”, idioter eller radikala. Men när nu läkarna på läkemedelsverket själva anser att vaccinet är dåligt testat på flera riskgrupper kanske debatten äntligen kan komma igång.

Risken är dock att dessa dödsfall och även kommande dödsfall kommer beskrivas som ”slump” och avskrivas. För visst litar alla på vad läkemedelsföretagen säger om sina produkter, även om dom inte har testats tillräcklig eller av oberoende källor.

I media: Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Ex, Dn, SvD, Ab, Ab
I bloggar: Trebarnslandet.se, Hermansro, Mitt namn är Mattias,
Anders Nilsson, Palena Inn, Medborgarperspektiv,

torsdag 22 oktober 2009

Första svensken död av svininfluensa-vaccinet!

Knappt en vecka efter att massvaccinationen har kommit igång i Sverige har vaccinet kanske skördat sitt första dödsoffer. Läkemedelsverket utreder dödsfallet av en hjärtsjuk person i Västernorrland som har fått en misstänkt hjärtinfarkt. Läkemedelsverket själva säger att man hittills har vi inte hittat något stöd för att dödsfallet har samband med vaccinsprutan. Andra dödsfall av vaccin i världen har flera gånger länkats samman med hjärtinfarkt hos hjärtsjuka. Men tyvärr kommer mörkertalet antagligen vara stort när det kommer till dödsfall på grund av svininfluensa- vaccinet. Läkemedelsindustrin kommer arbeta aktivt för att vaccinet inte skall kopplas till dödsfallen vaccinet orsakar.

Rapporterna om bieffekter börjar också strömma in. Följande länkar går till rapporter i svensk media: bieffekt 1, bieffekt 2, bieffekt 3, bieffekt 4.

Följande video visar ett fall i USA där en person fått allvarliga bieffekter av säsongsinfluensa-vaccinet, svininfluensa vaccinet har konstaterats ge värre bieffekter än andra vaccin.I media: Dn, SvD, Ab, Ab, Dn, Dn, SvD, Ex, Ex, SvD,

tisdag 20 oktober 2009

Utred biverkningarna av svininfluensa-vaccinet på riktigt!

Nu när vaccinationen har kommit igång höjs fortfarande kritiska röster om biverkningarna av svininfluensa-vaccinet. Men inte mycket om biverkningarna av vaccinet kommer upp i media.

I Tyskland hörs kritiska röster då höga politiker och militären har tyckt att det är för riskfyllt att ta Pandemrix som tillverkas av Glakosmithkline och som vi vaccineras med i Sverige. Läkarna har varnat kraftigt för att ingen vet vilka biverkningar som t.ex. kvicksilver (thiomersal) och adjuvanten squalene kan ge. Risk finns att det skulle kunna ge allvarliga biverkningarna så starka är det helt orimligt att utsätta soldaterna för de risker som en injektion med Pandemrix skulle innebära. Därför har den tyska armén Bundeswehr beslutat att köpa in vaccin utan squalene och kvicksilver. Det samma verkar gälla politiker i Tyskland.

Rapporter har även kommit in om att Glakosmithkline har fuskat i sina tester av vaccinet då flera som fått allvarliga bieffekter helt enkelt tagits bort från studien. Misstankar finns även om att man har fuskat med siffrorna när det gäller vilken skyddseffekt vaccinet har.

När man satsar monumentalt på 4 miljarder vaccindoser mot en relativt lindrig influensa borde man ha ordentligt på fötterna vad gäller biverkningarna, för även om en liten andel drabbas är det ett omfattande antal människor som ska vaccineras. De enda test som gjorts är korttidstest där högst femtusen vuxna, friska människor fått ett prototypvaccin som bara liknar det som ska användas. Kort sagt har vi ingen aning om biverkningarna.

1976 var det ett enormt media-drev i USA om svininfluensan och man blåste upp det till orimliga proportioner och sa att det skulle bli en pandemi om inte alla vaccinerade sig. Många gjorde det. Efteråt stämde 4000 amerikaner läkemedelsföretagen p.ga. de skadorna det orsakade. Skadorna var ofta neurologiska som i vissa fall ledde till förlamning. Mörkertalet för skadorna oklart. Jag postade i ett tidigare inlägg ett avsnitt av CBS " 60 MINUTES" där man får höra om förra svininfluensa-vaccins biverkningar.

De dokumenterade långtidseffekterna av vaccin inkluderar kroniska immunologiska och neurologiska sjukdomar som autism, hyperaktivitet, ADD, dyslexi, allergier, cancer och andra tillstånd vilka knappast existerade för 30 år sedan, innan massvaccinationsprogrammens tidevarv. Vaccin-komponenter innehåller kända cancerframkallande ämnen som thimersol, aluminiumphosphat, formaldehyd, etc.

En tysk studie fann samband mellan vaccinationer och 22 neurologiska ttillstånd, inkluderande ADD (uppmärksamhetsstörning) och epilepsi. Dilemmat är att virus-elementet i vacciner kan överleva och mutera i den mänskliga kroppen under åratal, med okända konsekvenser.

Det som behövs är en riktig utredning av vaccinets effekt och biverkningar av oberoende vetenskapsmän. Man bör även titta på skillnader mellan vaccin med farliga tillsatser som Tiomersal och Skvalen.

måndag 19 oktober 2009

Hur många kände till att tornen skulle kollapsa den 9/11?

Ännu ett filmklipp som visar att personer haft kännedom om att tornen skulle kollapsa den 9/11 finns nu på nätet. Denna gången är det information om att den förre stadsministern i Danmark vetat om kollapsen.

fredag 2 oktober 2009

Startar en videoblogg

Har startat en videoblogg för att försöka samla ihop bra videoklipp.

Följ den!

http://wake-up-video.blogspot.com/

torsdag 1 oktober 2009

Underliga fakta om svininfluensan uppdaterad 091001

Detta är några av de intressanta fakta som finns om svininfluensan eller är relaterade till svininfluensan. Jag har bara gjort ett urval av den informationen som finns och skriver den i kort format.

* Barn över 10 år behöver bara 1 spruta för att få skydd medans yngre barn behöver 2

* Barn under 5 år drabbas ofta minde än av vanlig influensa, medan barn/ungdomar mellan 6 - 18 år har en mycket större risk att bli allvarligt sjuka och dö.

* över 50% som har dött i svininfluensan har samtidigt haft Pneumokocker i kroppen som orsakat försämrad lungfunktion. Pneumokockvaccin hade räddat en stor del av dessa.

* Svininfluensan är 5 gånger mildare än en genomsnittligt säsongsinfluensa

* Det finns en Iphone app för se spridning och sjukdomsfall i svininfluensan.

* Övervikt är en stor riskfaktor när det gäller svininfluensan

*En studie visar att latin-amerikaner och afrikaner i USA har 4 gånger så stor chans att smittas av svininfluensan

*Gravida har en ökad chans att smittas

* Svininfluensan har i studier visat sig stabil och blandar sig inte med andra virus

*Hur en mutation där minst 4 typer av virus ingår och som alla har olika ursprung kan ha uppstått är än så länge oklart. Detta har aldrig tidigare hänt spontant utan bara i labb.

* Svininfluensan består av fyra olika segment av arvsmassa identifierade som en är endemisk för människor, en endemisk för fåglar och två endemiska för grisar.

*För att skydda Israel mot smitta skickades 50 rabbiner och mystiker upp i ett flygplan för att cirkla runt Israels gränser för att chanta böener, bränna rökelser och blåsa i gethorn.

* Flera örter har i labb visat sig förebygga och döda viruset, Bland annat Tulsi från indisk läke konst och "Dung of the Devil" från kinesisk läkekonst


Kommer att uppdatera denna listan då och då. Har du förslag på andra fakta som borde in så ge förslag i kommentarerna.