onsdag 2 december 2009

Vart tog den nya nya influensan vägen?

Rapporteringen om en ny stam av svininfluensa kom av sig redan innan propagandan han komma igång. Rapporteringen om svininfluensan har har faktiskt trappats ner den senaste tiden. Vad kan detta bero på?

Trots att media redan för någon vecka sen rapporterade om en ny stam av svininfluensa, en stam som skulle vara än mer farlig än den ”vanliga” svininfluensan har medias propaganda avtagit. Den nya stammen skulle ta sig ändå längre ner i lungorna och vara än farligare, denna slutsats drogs genom att man tittade på 2 personer. Detta är ju inte trovärdigt eftersom det statistiska underlaget bara var just de 2 personerna. Att några nya allvarliga fall av den nya nya- influensan sedan dess inte rapporterats säger mer om hur farlig mutationen verkar vara.

Kan den minskade propagandan bero på att kopplingarna mellan WHO och läkemedelsindustrin har underminerat förtroendet för pandemi-larmet. Något som flera mer konspiratoriskt lagda har pratat om från början verkar NU ha nått media och media verkar inte lägre riktigt veta hur dom ska föra ut sin propaganda utan att förlora allt förtroende. Att antal smittade minskar och influensan verkar ha nått en topp kan även spelat en roll. En annan faktor är att vaccinet visat sig gett många allvarliga biverkningar, dödsfall, missfall, bortstötning av transplanterade organ, hjärtinfarkt, ansiktsförlamning mm.

Som jag ser på det beror medias minskade intresse på att förtroendet för läkemedelsindustrin och WHO´s pandemi-larm har skadats. Att WHO´s styrande elit ihop med läkemedelsindustrin har manipulerat media, regeringar och hela världens folk har varit en lyckad taktik för att tjäna enorma pengar.

Hur gick då detta till? Första steget var att läkemedelsindustrin började skriva avtal med länders regeringar om att köpa in vaccin om en influensa skulle komma att klassas som en pandemi. I avtalet skrev man in att landet förpliktigade sig att köpa in avtalad mängd vaccin om WHO klassade en influensa som en pandemi. Notera att det inte är frivilligt att köpa in vaccinet utan avtalet aktiveras av WHO´s klassning. Steg två var då att få en stam influensa-virus att klassas som en pandemi. Oavsett om man tror att svininfluensan skapats i ett labb för att spridas eller om läkemedelsindustrin såg svininfluensan som en bra kandidat att propagera för, så spreds en skräckpropaganda om svininfluensan. Att viruset var mycket mildare än en vanlig säsongsinfluensa verkade bara en mindre del av de ”vakna” reagera på. Läkemedelsindustrin använde sedan sina kopplingar i WHO för att fortsätta propagandan och WHO höjde varningsnivån till den grad där läkemedelsindustrins avtal aktiverades. Planen genomförd utan att de flesta ens reagerade på det. Vinsten räknas nu hem i miljarder dollar, och stora delar av världens befolkning tror fortfarande på svininfluensans farlighet.

Som jag skrivit flera gånger tidigare: varför massvaccinera mot något som är så mycket mindre farligt än en vanlig influensa? Nu är svaret ute till och med i ”gammal media”... Läkemedelsindustrin styrde WHO´s rekommendationer som i sin tur spred skräckpropaganda över världen.

Denna konspirationsteori har nu visat sig vara en konspiration och faktiskt helt sann.

tisdag 1 december 2009

Idag vaknade vi upp i en ny värld...

...Vi vaknade upp i ett land där all internet-trafik som passerar landets gränser registreras av FRA (Försvarets Radio Anstalt). Alla spår av personlig integritet på nätet är nu borta. Visst kan man säga att FRA har vissa restriktioner på sig, men på samma sätt som polisen bryter mot lagen när dom laddar ner trafikdata från mobilmaster kan man strunta i dessa restriktioner. Problemet är att systemet finns på plats och kommer att användas på sätt vi aldrig kommer att få veta.

I och med att jag nämner orden: terrorism, jihad, smutsig bomb och kärnladdning kan bloggen flaggas av FRA, ni som sedan besöker bloggen kan sedan i er tur flaggas och FRA kan hålla ett extra öga på vad ni gör på nätet. FRA kan läsa era mail, registrera vem ni mailar och vilka sidor ni besöker. Den första som läser detta inlägget är inte ni utan FRA.

Ett liknande övergrepp gällande post hade ingen accepterat. Att staten hade öppnat all post, kopierat breven, läst igenom breven och sedan skickat dom vidare hade de flesta inte accepterat. Varför accepterar vi då det när det gäller trafiken på internet? Den övervakningen går ju så mycket längre. Inte nog med att alla mail läses, alla sidor du besöker registreras, all chat-trafik och IP-telefoni registreras. Hade ni verkligen accepterat att staten spelade in alla era telefonsamtal, registrerat alla böcker och tidningar ni läst eller platser ni besökt? Det är exakt det som nu sker när det gäller er ”virtuella person”. Allt registreras.

Idag dör den personliga integriteten i Sverige och som vanligt motiveras detta med att det är för vårt eget bästa, vi måste skydda oss mot terrorism...

Idag dör inte bara integriteten, den blir mördad!

I media: Dn, SvD, Ab,