fredag 20 januari 2012

Övervakningssamhället - Kroppsscanner på väg

Nästa stora hot och ett stort steg mot ett totalitärt övervakningssamhälle är här. Aftonbladet rapporterar om en ny kroppsscanner som kan se genom kläder på längre håll än de kroppsscanners som börjar bli vanliga på flygplatser. Med denna nya teknik kan man på långt håll titta genom kläder och tekniken kan säkert komma att förfinas de kommande åren för att titta igenom folks väskor och fickor.

"Tekniken utvecklas av det amerikanska försvarsdepartementet och New York-polisen och använder ljuset för att mäta den strålning som kroppen avger. Om det är så att ett objekt, som ett vapen, stör strålningen – kommer scannern att hitta exakt var på kroppen det finns." enligt Aftonbladet.

Bilder på hur långt tekniken med kroppsscanners har kommit idag
I Media: Ab, NyTimes