onsdag 17 februari 2010

Bokslut över svininfluensan 2009

Man kan nu konstatera att svininfluensan inte var så farlig som WHO vill få oss att tro. I Sverige avled 25 personer av svininfluensan, så gott som alla dessa var alvarligt sjuka och det är svårt att bevisa att det verkligen var influensan som tog deras liv. Man kan också konstatera att minst 20 personer dog av vaccinet. Vaccinet gav dessutom 22 kvinnor missfall, 618 neurologiska komplikationer, 11 personer drabbades av förlamning.

Att influensan av någon anledning kulminerade snabbt och sedan avtog lika snabbt kan ingen förklara, det förvånar fortfarande många forskare. Den avtog nämligen snabbt vid samma tidpunkt i flera olika länder oberoende om de hade hunnit börja massvaccinera eller inte.
Slutsatsen av massvaccinationen i Sverige är att man lyckades rädda ca 25 personer i riskgruppen, med andra ord mycket sjuka och döende emot att 20 personer dog av vaccinet som var relativt friska. Med andra ord 5 personer räddades av massvaccinationen för en kostnad av 2 – 3 miljarder. Med andra ord ca 500 miljoner per räddat liv. Var det värt det? Eller hade pengarna gjort mer nytta och kunnat spara fler liv på något annat sätt?

När det sen kommer till WHO och läkemedelsindustrin är det bara att konstatera att WHO har antingen blivit lurade av läkemedelslobbyn eller själva varit med och skapat den hysterin som gjorde att läkemedelsindustrin tjänat miljarder och åter miljarder. Det enda som kvarstår att fundera på är om viruset också skapades för att tjäna dessa miljarder, något som faktiskt inte verkar så långt borta.

Vi får se vad som händer med svininfluensan under 2010, men med detta bokslut över svininfluensan 2009 borde fler öppna ögonen för det fula spelet bakom galleriet som i många fall faktiskt tyder på en riktig konspiration.


Länkar: Sr, läkemedelsverket, Ab, Ab, SvD, Ab, Ex, SvD,

9 kommentarer:

Anonym sa...

Siffrorna över biverkningar verkar komma från sidan hos läkemedelsverket som du länkar till. (Men jag hittar inget om 11 fall av förlamning där). Men du verkar ha missförstått vad sidan säger. Det rapporterades 20 personer som dog i anslutning till vaccinatinoen. En del av dem kan ha dött på grund av vaccinatinen, men det är inte alls säkert att alla 20 gjorde det (eller ens helt säkert at någon av dem dog på grund av sprutan). Samma sak gäller missfall och neurologiska komplikationer. (Det är värt att notera att bara 129 av de 618 neurologiska komplikationerna bedöms som allvarliga).

Om man skulle vaccinera 60 % av befolkningen med något helt ofarligt placebo-preparat så skulle man också se en del dödsfall, missfall et.c. hos dem. Folk dör, foster dör också. Helt utan konspirationer och vacciner. För att få någon relevant siffra så måste du dra ifrån förväntat antal dödfall och missfall i den här gruppen.

dark & green sa...

De 11 fallen rapporterades av SR och kan återfinnas under den länken.

Du kan även notera att de 25 dödsfall som rapporterats om är personer som hade allvarliga sjukdomar och om man räknar på sannolikheten att dom hade dött ändå eller att dom faktiskt inte dog direkt av influensan kan du dra samma slutsatser som din spekulation om placebo.

Tror inte att någon dog av influensan i Sverige. Det finns inte heller några bevis på att någon gjort det.

Anonym sa...

Skillnaden är att när det gäller de25 dödsfallen så har man försökt att ta reda på om influensan faktiskt var orsaken (eller en orak av flera) till att de dog. Vad gäller siffran för döda efter vaccineringen, så har man inte gjort det. Därför kan man inte komma fram till nåt vettigt genom att jämföra just de två siffrorna.

dark & green sa...

Visst kan man jämföra de siffrorna. Eftersom det är omöjligt att få en definitivt besked om den verkliga dödsorsaken i båda fallen. Bara för att man försökt utreda något är inget bevis.

HCA sa...

Självklart går det utmärkt att jämföra dödsfall mellan vaccinet och flunsan.
Saken är ju den att kriterierna för att anse ett dödsfall vara från vaccin respektive flunsan skiljer sig markant åt.

För att vara ett dödsfall orsakat av influensan räcker det i stort sett med att den döde är smittad och haft en av symptomen från flunsan. Inte ens det faktum att några blivit nekad vård och att det bör vara den mest bidragande orsaken tar bort de personerna från statistiken..

Å andra sidan så har man hittills sagt att alla misstänkta dödsfall från vaccinet beror på andra orsaker, och att det är mer troligt att det är dessa som orsakat dödsfallet. Den enda gemensamma nämnaren sägs vara att det överenstämmer i tid med vaccineringen. Man letar febrilt efter andra orsaker här, vilket man inte bryr sig om att göra för misstänkta flunsafall.

Vore det inte mer rättvist att man bedömde dessa olika "scenarion" på samma grunder?
Risken är att gjorde man det, så skulle man få två olika resultat.
Inga dödsfall av flunsan (eller mycket, mycket få) och få dödsfall av vaccinet (vilket är fallet nu), eller så skulle man få se en mer hemsk sanning att vaccinet isf orsakat kanske så mycket som 150 dödsfall/missfall/mkt livsförsämrade biverkningar som vida överstiger de ca 25 dödsfall av flunsan.

Genom det agerande man har nu, kan man mer eller mindre polera till vilka siffror man vill.
Det känns ju tryggt...

Anonym sa...

Läkemedelsverket förringar uppgiften om allvarliga biverkningar av Pandemrixvaccinet och jag vill tro att i ett bokslut av vaccinets nytta bör jämföras med ett land som INTE fått någon H1N1-vaccin alls.
Hoppas på att följande kan bli underlag för ännu en bloggpost.

Nuläge.
Smittskyddsinstitutet rapporterar att 27 dödsfall pga svininfluensan inträffat i Sverige fram tom vecka 7, 2010.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/publikationer/smis-nyhetsbrev/influensarapporter/sasongen-20092010/influensarapport-vecka-7-152---212--2010/

Biverkningar av vaccin.
Den 8 januari 2010 redovisade Läkemedelsverket att 3700 biverkningsrapporter gällande vaccinet Pandemrix inkommit och att 1700 av dessa inkommit från sjukvården.
"I 20% av de inrapporterade fallen har biverkningarna klassats som allvarliga." (20 % av 1700 = 340 allvarliga biverkningar)
"Allvarliga biverkningar definieras vanligen som sådana som är livshotande, medför sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering eller medför missbildning eller leder till döden."
Fram till den 8 januari 2010 har totalt 20 dödsfall rapporterats pga allvarliga biverkningar.
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-Pandemrix-fram-till-8-januari-2010/

Summa.
27 personer har dött av svininfluensan A(H1N1) +
20 personer som har dött av biverkningar av vaccinet Pandemrix.
= 47 döda i Sverige av influensan samt av vaccinets biverkningar.

Jämförelse med Cuba.
4 februari 2010, skriver ACN, Cuban News Agency, att landet fortfarande väntar på att WHO ska börja tillhandahålla vaccin mot epidemisk influensa, A(H1N1).
Kubanerna har alltså, liksom alla andra u-länder, INTE FÅTT NÅGON vaccin mot A(H1N1) hitintills.

Kuba är jämförbart med Sverige både vad det gäller befolkningsmängd och sjukvårdsresurser och fram till 29 januari 2010 redovisar Pan American Health Organization (PAHO) att på Kuba har 53 dödsfall bekräftats för pandemi A(H1N1) se PDF sid 9:
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4598&Itemid=

Sammanfattning.
53 dödsfall på Kuba; - med 0% vaccinerade = 0 biverkningar.
47 dödsfall i Sverige; - med 60% vaccinerade + 320 med allvarliga biverkningar av vaccinet.

/ Z

HCA sa...

Z: Intressant att man ser Kuba som ett u-land, men att det har samma sjukvård som Sverige..:):)
Jag misstror det inte, man kan ju se i filmen Sick! av M. Moore att det verkar vara en helt ok sjukvård, utan ingrediensen massvinst inrörd i smeten. Kan dock inte garantera att det inte är en propagandahändelse....
Det är btw 2 miljoner fler invånare i Kuba än i Sverige, vilket gör att det blir än mer knepigt för vaccinkramarna att förklara sig ur matematiken..

OM nu Wikipedia har rätt i sina uppgifter, så lider 1,3 miljoner kubaner (11%) av undernäring, vilket bör ha en stor del i att de blir lättare offer för vilka sjukdomar som helst, inkl flunsan/flunsor..
Det stärker inte heller aktierna för vaccinet, tvärtom.

Kanske slarvigt, men om man räknar bort 11% av dödsfallen som man säger beror på flunsan just för att det inte blir en rättvis jämförelse med Sverige där denna typen av problem inte finns, så är det mer rättvisa antalet att jämföra med 47 döda i flunsan, 0 av vaccinet och som du säger, ingen alls som dras med biverkningar från vaccincocktailen..

Undrar hur Annika Lindhe med anhang ska krångla sig ur denna ekvation egentligen?

Anonym sa...

HCA:
Kuba har nekats Pandemrixvaccinet pga USA's handelsembargo och de har endast haft tillgång till det vanliga vaccinet mot säsongsinfluensa som ca en halv million blev vaccinerade med.
De satsar stenhårt på förebyggande åtgärder med en effektiv krisorganisation som i samverkan med sjukvården är ständigt alert pga av orkanerna som de så ofta drabbas av.

Tyvärr behöver nog inte Lindhe & Co förklara detta så länge gammelmedia inte har intresse av frågan så jag önskar att alla bloggare ville skriva om det, var och en på sitt sätt, ända tills gammelmedia inte kan mörka uppgifterna längre.

Anonym sa...

En faktor som inte påtalats är att vaccinationsskador har ett stort mörkertal. Hur många barn skadas och dör utan att man misstänker samband med vaccination. Hur många får kroniska besvär flera månader- eller t.o.m. år efter vaccination. Och nya studier pekar på samband mellan plötslig spädbarnsdöd och tidigare vaccination. Och hur många fall myglas bort av oresonliga vaccinationsförespråkare bland läkare och sköterskor?