torsdag 3 september 2009

Felräknat av Smittskyddsinstitutet.. Eller lögner?

Frågan är om dom vill öka propagandan eller om dom bara inte kan ta hänsyn till vetenskapliga bevis och räkna utifrån den vetenskap som finns?

Smittskyddsinstitutet skriver ”I det värsta scenariot skulle 0,05 procent av de smittade dö av influensan i Sverige om ingen vaccinerar sig, vilket motsvarar 585 döda enligt SMI:s beräkningar, skriver tidningen Dagens Medicin. Om 90 procent av svenska folket vaccineras skulle dödssiffran däremot bli 38 om dödligheten är 0,05 procent.”

Men faktumet att influensa vaccin endast skyddar mot dödsfall i runt 15% av fallen enligt Stockholmsstudien och till och med ger fler dödsfall enligt en Holländsk studie räknas det inte på. Om man skulle använda den forskningen som finns skulle siffrorna snarare säga att.

10 % ovaccinerade skulle ge 585 * 10% enligt SMI´s siffror. = 59 döda
90% vaccinerade med skydds effekt på mellan 0 – 15% = 585 * 90% * skyddseffekten = 527 – 448

Med andra ord dör 507 – 585 med 90% av befolkningen vaccinerad, man räddar mellan 0 - 78 liv. inte 500. Men om den Holländska studien har rätt dör istället kanske mellan 50 – 100 fler av en vaccination av 90% av befolkningen.

I media: Dn, Dn, Ab, Ab, Ex, Ex, Ex, Gp, Gp, Gp

2 kommentarer:

Niklasson sa...

Ett otestat vaccin för en virusvariant som inte ens finns ännu. Svininfluensan (H1N1) är mildare än en vanlig influensa. Vaccinet innehåller Thimoresal (kvicksilver), Skvalen (squalene) och ett hundratal icke namngivna ingredienser.

WHO ändrade pandemidefinitionen i Maj så att varje influensa i modern tid skulle kunna klassas som en pandemi av nivå 6. När en pandemi av nivå 6 utlyses får WHO kontroll över alla stater vilka tecknat avtal med WHO (Inklusive Sverige). Militär i samtliga medlemsländer förbereder massvaccinationerna.

Den 28:e september börjar vansinnet. Innan dess kommer troligen lagar åberopas vilka tvingar samtliga medborgare att ta vaccinet. Dessa lagar strider mot mänskliga rättigheter. Du har rätt att vägra vaccinera dig.

Bland vaccinerade kommer troligen nya underliga sjukdomar och även svininfluensan att breda ut sig (precis som vid alla andra vaccinationer får en viss procent av de vaccinerade sjukdomen de vaccineras mot).

Någon ersättning är inte att vänta eftersom Sveriges regering accepterat kravet från vaccintillverkarna att de är helt ansvarsfria och åtalsimmuna. Svenska staten ger kanske ett par tusen kronor som klapp på axeln.

Informera dig - det gäller ditt liv! www.theflucase.com

dark & green sa...

tack. Jag känner mig redan ganska informerad. Men förhoppningsvis kan vi gemensamt informera fler.