tisdag 1 september 2009

Propagandan trappas upp. Vaccinet fortfarande inte utrett

Biverkningarna av svininfluensa-vaccinet är fortfarande inte utredda. Läkemedelsföretagen använder även dom propaganda för vaccinet. Att man skulle skyddas till över 90% av vaccinet är vad dom själva anger och att det inte finns några biverkningar. Det är ju inte troligt på något sätt. Att ett nytt vaccin mot en tidigare inte förekommande influensatyp skulle beskydda mycket bättre än ett vaccin mot en säsongsinfluensa är helt enkelt inte sant. Man missar också det faktum som flera utredningar kommit fram till, dödligheten minskar endast runt 15% om man vaccinerar sig. Man missar även de allvarliga biverkningar som kan framkallas av adjuvansen i vaccinet.

Att Sverige fått sitt första dödsfall har gjort att tidningarna exploderar med domedags rubriker och propaganda för vaccinet. Det sägs inte så mycket om att manen som dog var i riskgruppen av fler än en anledning och att han troligen kunnat dö av en vanlig influensa också. Men det blir ju inte lika bra nyheter. Man brukar inte heller prata om att det i Indien dör ca 500 personer om dagen av vanlig säsongsinfluensa, men nämner hellre dom 1799 som sammanlagt dött i världen av svininfluensan.

Men däremot klassas alla som talar emot vaccinet för konspirationsteoretiker och avfärdas automatiskt. Det spelar ingen roll om det är ledande forskare eller läkare som lägger fram sina argument alla som är emot massvaccinering är helt plötsligt konspirationsteoretiker.

Det finns en påtaglig risk att en massvaccineringen mot svininfluensan orsakar större skada än nytta. Om viruset muterar och utvecklas till att bli farligare kommer sannolikt vår befolkning att ha en sämre motståndskraft mot nya varianter än om vi inte hade massvaccinerat, skriver Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi. Det är exakt vad jag sagt från början men blivit kritiserad för.

I media: Dn, Dn, Dn, newsmill, SvD, SvD, SvD, Ab, Ex, Ex, Ex, SvD, SvD, Ab, Ex, Ex, Gp, SvD, Ab, SvD, Ab, Dn, Ab, SvD, Dn, Ex, Dn, SvD, Dn,

Bloggar: annarkia, Peter Andersson - med rätt att tycka...., pezster, apg29, Alliansupproret

2 kommentarer:

Niklasson sa...

Ett otestat vaccin för en virusvariant som inte ens finns ännu. Svininfluensan (H1N1) är mildare än en vanlig influensa. Vaccinet innehåller Thimoresal (kvicksilver), Skvalen (squalene) och ett hundratal icke namngivna ingredienser.

WHO ändrade pandemidefinitionen i Maj så att varje influensa i modern tid skulle kunna klassas som en pandemi av nivå 6. När en pandemi av nivå 6 utlyses får WHO kontroll över alla stater vilka tecknat avtal med WHO (Inklusive Sverige). Militär i samtliga medlemsländer förbereder massvaccinationerna.

Den 28:e september börjar vansinnet. Innan dess kommer troligen lagar åberopas vilka tvingar samtliga medborgare att ta vaccinet. Dessa lagar strider mot mänskliga rättigheter. Du har rätt att vägra vaccinera dig.

Bland vaccinerade kommer troligen nya underliga sjukdomar och även svininfluensan att breda ut sig (precis som vid alla andra vaccinationer får en viss procent av de vaccinerade sjukdomen de vaccineras mot).

Någon ersättning är inte att vänta eftersom Sveriges regering accepterat kravet från vaccintillverkarna att de är helt ansvarsfria och åtalsimmuna. Svenska staten ger kanske ett par tusen kronor som klapp på axeln.

Informera dig - det gäller ditt liv! www.theflucase.com

dark & green sa...

Jo tack. Jag känner mig redan ganska väl informerad. Men förhoppningsvis kan vi gemensamt informera fler...