tisdag 18 augusti 2009

Israel - Mänskliga försökskaniner och skördande av organ

Ännu ett experiment med radioaktivitet på människor har uppdagats. Denna gången är det inte i USA och inte ens på ovetande människor. Arbetare vid den israeliska kärnkraftsreaktorn i Dimona förmåddes 1998 att bli försökskaniner i ett experiment som syftade till att undersöka hur en överdos av uran avsöndras från kroppen via urinen. För att få arbetarna att dricka uranet användes förtäckta hot om hur vägran att medverka kunde inverka menligt på deras arbetsvillkor.

Så, som vanligt är det säkert personer som säger att det inte finns några konspirationer. Fast man vet att Israel inte det enda land som utfört sådana experiment. I USA har man utfört liknande experiment sedan 40-talet öch då även på ovetande personer. Man har bland annat utfört tester på gravida kvinnor bara för att se hur fostren skulle påverkas. Svarta män och personer utan sjukförsäkring är andra grupper som råkat ut för USA´s experimenterande på sin egna befolkning. Den som inte tycker att det är en konspiration att utsätta sin egen befolkning för dödliga doser strålning utan anser att staten skall ha den makten över medborgarna kan jag inte riktigt förstå.

Dimona är förövrigt officiellt en forskningsreaktor men anses enligt internationell expertis vara den anläggning där plutonium produceras för Israels kärnvapenarsenal. Fortfarande har dock inte Israel erkänt att dom har kärnvapen. Att Arabförbundet nu har sänt ett brev till Sverige i egenskap av ordförandeland i EU gör det hela intressant. Arabländerna kräver att Israels kärnvapenprogram undersöks.Inför den annalkande konferensen för Internationella atomenergiorganet IAEA trycker arabstaterna på för att Israel ska underteckna icke-spridningsavtalet. Staterna vill också att Israel öppnar sina anläggningar för IAEA:s kontroller. Men Israel är säkra att göra vad dom vill om dom bara har USA´s stöd. Annat var det när Irak troddes ha ”bara några år” kvar till att kunna producera kärnvapen. Då krävdes ju givetvis en invasion...

Hur israel ser på sig själva och andra folk blir även synligt när man läser följande i media : ”Hälften av de nya njurar som israeler fått inopererade sedan början på 2000-talet har köpts illegalt från Turkiet, Östeuropa eller Latinamerika. Israeliska hälsovårdsmyndigheter har full kännedom om verksamheten, men gör inget för att stoppa den. 2003 framkom vid en konferens att Israel är det enda västlandet vars läkarkår inte fördömer den illegala organhandeln eller vidtar några rättsliga åtgärder mot de läkare som deltar i den brottsliga hanteringen.”

Det handlar om hur maffia-liknande verksamhet som den korruptionshärva som avslöjades i New Jersey, rabbiner, folkvalda och betrodda tjänstemän hade i åratal sysslat med pengatvätt och illegal organhandel med Israel. Nu verkar det även som staten Israel är inblandade i att skjuta palestinier föra bort dom svårt skadade för att sen skörda deras organ innan dom skickas hem till Palestina för att begravas. Är dessa uppgifter riktiga är det en enorm konspiration som pågår.

Källor i media: Ab, Dagen, Kvp, Dn, Ex

Bloggar: Motbilder, Mr Galahad's Blog, Kommunisternas blogg, Fredrik Axelsson, Israel i Sverige,

0 kommentarer: