lördag 15 augusti 2009

Vad massvaccinationen egentligen handlar om

För att beskriva det på enklast möjliga sätt kan man säga att det handlar om att fullfölja ett avtal. När svininfluensan klassades som en pandemi utlöstes ett avtal som sa att Sverige köper in vaccin vaccin för att kunna vaccinera hela befolkningen och läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline lovar att leverera det.

Så att vi ska massvaccinera i Sverige handlar inte så mycket om att skydda medborgarna utan att fullgöra ett avtal. Om man ville skydda medborgarna skulle man istället vaccinera som säsongsinfluensan som är minst 5 gånger farligare och vaccinera riskgrupper mot lunginflammation istället.

Vilken nytta gör då vaccinet för att förhindra att folk dör i svininfluensan? Influensavaccin är ganska effektiva på att mildra sjukdomen som så men för att minska dödligheten gör den mindre skillnad, bara 15 – 20% mindre dödlighet uppnås genom att vaccinera. Med andra ord skulle svininfluensan som idag har en dödlighet på högst 0.1% i Europa få en dödlighet på 0.085% - 0.080%. Det innebär i dödsfall en minskning på 60 personer på grund av influensan om man räknar på 400 000 smittade. 3 000 personer dör varje år i Sverige av säsongsinfluensa. Att massvaccinera mot säsongsinfluensa skulle göra att 450 personer färre skulle dö av influensa. Så om huvudtanken vore att rädda människoliv skulle man rädda 390 fler liv om man massvaccinerade mot ”vanlig” influensa. Så det kan inte vara det som är huvudtanken eller hur. Huvudtanken nu måste då vara att använda det vaccinet som man slutit avtal om att köpa in, vilket är mycket olyckligt.

Man kan säga mycket om vaccinet i sig men en sak räcker egentligen. Man tänker börja vaccinera med ett vaccin som är vetenskapligt otestat och som man inte har någon aning om vilka risker som finns med vaccinet. Sen kan man spekulera hur mycket man vill om hur farligt eller inte det är men att använda ett experimentellt vaccin på en hel befolkning är inte rationellt.

I media: Dn, Dn, Dn, Dn, Dn, Dn, SvD, Ab, Ex, Ex

Bloggar: Aktivdemokrati's blogg, svininfluensa bloggen, c.saar, Mad World, kulturbloggen,

0 kommentarer: