onsdag 5 augusti 2009

Marianne Samuelsson utsatt för en konspiration.

Det är ibland underligt hur saker kan ta spinn i media och hur frågorna vinklas. I en hemlig ljudupptagning, senare publicerad av Sveriges Radio Gotland, argumenterade Samuelsson för att statliga myndigheter skulle agera extra generöst mot mäktiga företagare. Eller det verkade i alla fall så. Den hemliga ljudupptagningen bestod av 2 lösryckta meningar från ett lägre samtal.

Det första jag reagerar på är att man gör hemliga inspelningar på interna möten. Konstigt nog ät det ingen som reagerat på det. Hur tror ni debatten hade sett ut om någon i regeringen blivit hemligt inspelad under ett internt möte med tjänstemän? Att använda ett kort avsnitt ur ett samtal är också det konstigt. Man kan inte ta ställning till hur samtalet har gått innan. Om man verkligen vill sätta dit någon går det under ett längre samtal styra folk att säga nästan vad som helst om man väljer att bara använda sig av 1 eller 2 meningar av samtalet.

Vad pekar mer på att det verkligen är en konspiration? Först och främst är det inspelningen som är suspekt. Att en tjänsteman väljer att spela in ett möte måste haft ett syfte, att sedan med vetskap om att allt spelas in sen leda samtalet till att få någon att säga något dumt är också suspekt. Att Marianne Samuelsson själv anser sig blivit lurad är också ett bevis. Att tjänstemän med en annan politisk uppfattning är illojal och driver egen politik är inget ovanligt. Jag har själv sett det från insidan av politiken många gånger, allt från att tjänstemän släpper arbetsmaterial till pressen till rent uppviglande material dom själva tagit fram och släpper som officiellt material utan att politiken tagit ställning till det.

Annars känns det konstigt att borgliga politiker avsätter någon för att driva borgerlig politik. Detta är en tydligt ”set up” av Marianne Samuelsson som konstigt nog ingen verkar ifrågasätta. Frågorna böra vara: Vart är resten av ljudupptagningen? Varför spelar tjänstemän hemligt in möten?

I Media: Dn, Svd, Ab, Ab, Svd, SvD, SvD, Ex, Dn,

Bloggar:

http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.10986685
http://schlaug.blogspot.com/2009/08/sparken-pa-gotland.html
http://fredrich.vansterboras.se/2009/08/04/landshovdingen-rokt/
http://www.sapereaude.se/blog/?p=4396

12 kommentarer:

Ann Helena Rudberg sa...

Marianne Samuelsson har länge varit avskydd på Gotland... inte bara bland företagare... utan hon har haft en slags miljöfascistisk hållning... vilket de mörkgröna lätt råkar ut för... och sedan har hon svängt för att slicka uppåt... tydligen... men hon är väl fortfarande ordförande i Gotlands fornminnesförening och kan verka för att inga plasthusvagnar ska få frekventera ön, utan istället låga grå hus och bara gotlandsruss... för övrigt säger jag bara Janne Josefsson... vi lever inte på 1800-talet...

dark & green sa...

Att hon varit avskydd av vissa på Gotland gör inte att faktum att hon blev lurad ändra.

Anonym sa...

Låter mer som en förtalskampanj och inte journalistik. (Vem är Anne Helene Rudberg?? låter som en sladdertaska).

Anders N sa...

En orsak till att spela in det som förekommer på ett intern möte KAN ju vara att man misstänker att någon skulle kunna komma att säga något som bör dokumenteras och inte gå upp i rök när mötesdörren öppnas igen.

Huruvida det går att under ett samtals gång få någon att slutligen säga "Nästan vad som helst", det är ett påstående som känns väldigt tveksamt. Ett sådant rö för gotlandsvinden är det svårt att föreställa sig att MS är; hon har ju ändå tagit sig fram till den yppersta politiska makteliten.

"Att MS anser sig ha blivit lurad är också ett bevis". Är det? Hon SÄGER att hon anser sig blivit lurad, vilket är något annat.

Den sparkade landshövdingens grodstinna ström av kommentarer skulle kunna tolkas som att hon helt enkelt styvnackat försöker slingra sig och försöka vältra över uppmärksamheten mot andra personer. Det beteendet är inte ovanligt när någon ertappats.

Men lika väl som att hon fockas, lika väl tar ministern hand om de sina. Som jag i andra sammanhang påpekat har hon inte haft anledning att bekymra sig över sin försörjning, det finns alltid ett regeringskansli eller ämbetsverk att skyfflas in i toppen på.

Konspirationsbranschen kan vara rolig att ta del av, men som regel är argumentationen lövtunn.

Hanna sa...

Tjänstemannen har agerat helt korrekt. Det är lagligt att göra bandinspelningar om man själv är närvarande (till skillnad från bandinspelningar när man själv inte är närvarande, d.v.s. olaglig buggning). Vi har också en grundlagsskyddad meddelarfrihet inom offentlig sektor (som i och för sig inte brukar gälla i praktiken, vilket exempelvis fallet med undersköterskan på som larmade om rasism på Södertälje sjukhus visar).
Om du inte gillar dessa lagar utan vill ha mer tysta arbetsplatser, så får du väl propagera för en lagändring. Men klandra inte tjänstemän för att ha följt de lagar som finns. Framför allt inte när chefen de avslöjat betett sig ytterst anmärkningsvärt.

dark & green sa...

Att tjänstemanen har agerat korrekt, vet jag inte om jag håller med om. Att göra hemliga inspelningar och sedan inte släppa hela inspelningen är inte seriöst.

När politiker och tjänstmän pratar så brukar man diskutera saker med en ton som har högre till tak än vad man gör offentligt. Både från tjänstemanna håll och politiskt håll. Om man inte är nöjd med de beslut som är på väg att tas eller avslås är INTE hemlig inspelning det korrekta sättet att handla!

Att hennes utspel att någon lurat henne kanske inte är bevis, det kan jag hålla med om, men att det är en indikation som faktiskt pekar på det, ihop med inspelningens ursprung och dess ner kortade uttalande.

Anonym sa...

Men när allt kommer omkring så har Marianne Samuelsson till trots beslutat att göra undantag från både likabehandlingsprincipen och strandskyddsprincipen till förmån för en enskild individs privata fastighet som samtidigt är en mycket framgångsrik företagare.

Visst kan det finnas en konspiration. Medarbetaren visste förmodlingen vilket ärende som skulle avhandlas och han visste att Samuelsson hade en viss inställning i ärendet som stred mot gällande lagstiftning. Därför ville han rätteligen sätta dit landshövdingen.

Inget konstigt alls. Det var bra gjort. Civilkurage.

Nils Dacke sa...

När man jobbar som Landshövding är man INTE politike utan tjänsteman som sitter där som statens förlängda arm. Att kalla det för en konspiration är ju bara nys. Läs på och återkom.

dark & green sa...

Nils Dacke: Är det någon som har sagt att Lanshövding är en politisk position? Läs om!
Klart som fan att hon blev lurad, hur blåögd är du?

Anonym: Hittills i år har ca 2900 ansökningar kommit in. 95% av alla ansökningar godkänns. Hur ovanligt tycker du då att dispenser är? Civilkurage? knappast, gör hela bandet offentligt så att man kan utvärdera hela konversationen, först då kan man utvärdera läget.

dark & green sa...

Läs fortsättningen i del2.

http://konspirationer-och-sanningar.blogspot.com/2009/08/marianne-samuelsson-utsatt-for-en_05.html

Anonym sa...

dark damp

Dispens från strandskydd ges på rättslig grund, 7 kap. miljöbalken, mot bakgrund av givna fakta. (bortsett från i Samuelssons/Hanssons fall, där dispens gavs på osakliga grunder)

Gör om gör rätt!

Konspirationsteoretiker tror att spekulationer om andras motiv är identiskt med sanning om andras förehavanden.

Gör om gör rätt igen!

dark & green sa...

Anonym: jag är väl medveten om de 6 olika särskilda skäl som lagen anger. Men i många fall är det en tolkningsfråga. Det har hänt att miljööverdomstolen har ändrat miljödomstolens beslut om att dra tillbaka strandskyddsdispens.

Var enligt din tolkning har lagen inte följts?

Känner du till sanningen om MS förehavanden? Då kan du ju redovisa dom här... Eller är det bara ogrundade spekulationer du håller på med?!?