fredag 7 augusti 2009

Svininfluensan uppdatering 090807

Det har varit relativt lugnt i media om svininfluensan den senaste tiden, men i utländsk media diskuteras det fortfarande en del. Man kan följa nyheterna bland annat på ”svininfluensa bloggen”. De flesta har nu ändå insett att att svininfluensan inte är ett så stort hot som man först trodde. Flera länder bland annat Danmark och flera europeiska länder behandlar nu svininfluensan som en normal säsongs-influensa och tänker inte massvaccinera sin befolkning. Vi i Sverige verkar dock inte ändra vår inställning. Vad beror det på? Mest troligt är det så att man vill använda det vaccin man har köpt in.

I ”allt om barn” kan man läsa om att Jan Liliemark är professor på Läkemedelsverket, och han tycker absolut att gravida ska ta vaccinet när det finns tillgängligt. ”- Det är inte testat på gravida kvinnor, men andra influensavaccin är testade i många år på gravida, säger han.” Vad han utelämnar är att svininfluensa-vaccin tidigare gett biverkningar som vanliga influensavaccin inte ger i samma grad, han utelämnar också att svininfluensa-vaccinet innehåller mer av giftiga adjuvanser än ett vanligt influensavaccin och att det hitintills inte är vetenskapligt prövat. Då är det underligt att man rekommenderar gravida att ta vaccinet. Man vet att kvicksilvret från vaccinet passerar över till barnet och kan ge störningar i utvecklingen av hjärnan. Man avråder gravida att äta fisk som kan innehålla kvicksilver, sen rekommenderar man dom att injicera det i kroppen istället.

En annan intressant sak som media har berättat om är att den svininfluensa-stammen som används till vaccinet inte har gett så mycket avdödat virus material som forskarna trott utan bara 1/3. Detta kan innebära att man ökar mängden adjuvans än mer. Man har även tagit fram andra stammar som ännu inte har testats men som kommer direkt ut i handeln otestade för att dom växer bättre. Bieffekter av dessa vaccin kommer då att vara helt outredda.

Fågelinfluensan och svininfluensan ihop skulle kunna bli ett riktigt farligt virus. Det är dom flesta forskare överens om. Då bör man rimligtvis begränsa möjligheterna för dessa två virus att samtidigt infektera människor så att de får en chans att mutera. Detta är inte fallet med ”flumist” ett vaccin mot fågelinfluensan som säljs i flera andra länder. Flumist är en vaccination med nässpray som innehåller levande försvagat fågelinfluensa-virus. Man beräknar att 3 miljoner doser kommer att ges i USA under denna influensa-säsongen. Detta innebär att det kommer att ges 3 miljoner tillfällen att låta svininfluensan och fågelinfluensan mutera ihop och skapa något värre än vad båda skulle varit var och en för sig.

Vi har dock inte fått någon ny information om innehållet i det färdiga vaccinet och återkommer med en uppdatering när mer information kommer in.

I media: Dn, Dn, Alltombarn, svininfluensa bloggen,

0 kommentarer: