tisdag 14 juli 2009

Basfakta om Svininfluensavaccinet

Här är bara lite kortfattad grundfakta om vaccin saxat från diverse myndigheters hemsidor. dock är det intressant att gulfwar syndrome tros komma från adjuvansämnena i vaccin.

Vacciner baseras på avdödade organismer eller delar därav som immunförsvaret normalt skulle komma i kontakt med och kan bilda antikroppar mot. Svårigheten här är att få fram de delar av den patogena organismen som exponeras för immunförsvaret. Ofta ges dessa delar tillsammans med adjuvans för att framkalla fullt immunsvar.

Adjuvans verkar genom att ge en lokal inflammationsreaktion. Många ämnen har föreslagits som adjuvans, men i dagens vacciner för människa används nästan uteslutande aluminiumsalter. Men med ny kunskap om hur immunsystemet fungerar har adjuvans med andra egenskaper föreslagits och som skulle vara mer lämpliga i vacciner mot till exempel infektioner orsakade av virus.

Aluminiumbaserade adjuvans aktiverar också celler i vårt immunsystem, som är aktiva i allergier, vilket innebär att det finns en tänkbar risk för att vaccinationer skulle kunna ge upphov till allergiska reaktioner.
Infektioner och speciellt svåra tarminfektioner är en vanlig konsekvens vid krig och katastrofer.
Vaccination kan användas både för att ge skydd mot naturliga infektioner och mot tänkbara Bstridsmedel. För ge soldater ett brett skydd kan de och även andra utsatta grupper komma att
injiceras med många olika vacciner. Risk för biverkningar finns då pga. att den sammanlagda dosen adjuvans kan bli så att den blir toxisk. Vid Gulfkriget användes pertussistoxin som adjuvans i vaccin på amerikanska soldater och det spekuleras i att biverkningar av detta adjuvans tillsammans med nervgasprofylax och stress har bidragit till Gulf-syndromet.

Sen så visar nya studier att influensavaccin endast ger en minskad dödlighet med 15 - 20 % så 80 - 85% av de dödliga fallen dör vare sig dom får vaccin eller inte.

Jag väntar med spänning på att läsa innehållsdeklarationen på svininfluensavaccinet.

Själv kommer jag ALDRIG ta vaccinet, men det är upp till var och en.

0 kommentarer: