tisdag 28 juli 2009

Creeper - övervakning av övervakarna

"Creeper är ett enkelt övervakningssystem för den allmänhet som vill kunna se vad våra svenska myndigheter, militär och politiska partier är ute och letar efter för information på det svenska Internet. Men det bygger på att just du är med och sköter din del av övervakningen. Syftet är att försöka tillföra något till diskussionen om övervakning i den pågående debatten om integritet och FRA:s övervakning av den svenska allmänheten."

"Övervakningen sker genom att du på dina egna webbsidor länkar en bild på den här webbsajten. Detta möjliggör att Creeper kan ta den information som en hämtning av denna bild ger, som att titta på vilken IP-adress förfrågningen kommer ifrån och den hänvisning som gör att hämtningen av bilden sker. Detta är inte en optimal lösning eftersom den som surfar kan dölja sin referrer genom en inställning i sin webbläsare."

http://www.gnuheter.com/creeper/

Följande har besökt denna blogg den senaste veckan. Lägg till Creeper på dina sidor för att se din egen info.

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-27 13:19:56 - Skatteverket

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-27 09:18:19 - Rikspolisstyrelsen

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:53:26 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:52:33 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:51:29 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:51:10 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-24 13:45:15 - Försvarets Materielverk (FMV)

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-23 08:28:58 - Domstolsverket

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-22 07:27:01 - Socialstyrelsen

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-22 07:26:47 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-22 07:25:34 - FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-21 17:11:02 - Skatteverket

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-21 11:05:52 - Marinkommando Syd

konspirationer-och-sanningar.blogspot.com 2009-07-21 07:42:18 - Domstolsverket

0 kommentarer: