måndag 27 juli 2009

EU styrs av Bilderberggruppen, frimurarna, maffian och lobbyisterna

Vart tar dina skattepengar vägen? EU spenderar varje år åtskilliga miljarder kronor på tevekanaler, radiostationer, tankesmedjor, trycksaker, kampanjer och resor för journalister. Allt för att vi ska tycka om EU bättre... Men vilken är sanningen bakom de stängda dörrarna i EU? Det kommer vi aldrig få veta, men du får vara med att betala för propagandan som används emot dig.

Bilderberggruppen skapade EU?

Detta är lite kortfattat om vad Bilderberggruppen har gjort för att skapa EU, det riktiga spelet bakom gallerierna kommer nog aldrig bli känt men man kan i alla fall förstå så mycket att den officiella historiebeskrivningen inte är helt korrekt.

Bilderberggruppen är inte ett hemligt sällskap i vanlig mening och saknar initieringsriter, men de verkar bortom all demokratisk kontroll och insyn. Bilderberggruppen har fått sitt namn efter det möte som hölls i det ensligt belägna Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederländerna mellan den 29 och 31 maj 1954. Detta är det första kända mötet.

Mannen bakom Bilderberggruppen vara en polsk professor vid namn Joseph Hieronim Retinger som brann för tanken på ett enat Europa. 948 reste Retinger till USA tillsammans med den brittiske premiärministern Winston Churchill, dennes belgiske motsvarighet Paul Spaak samt ledaren för den Europeiska rörelsen Duncan Sandys. Målet var att samla in pengar för att kunna bygga upp en organisation som skulle arbeta för ett enat Europa. Tanken på ett Europa som skulle likna Amerikas förenta stater tilltalade makthavarna i Washington och innan gruppen reste tillbaka hade en amerikansk kommitté för ett enat Europa bildats.

Skulle man göra en lista över de kända namn som deltagit i gruppens möten så att det blev det en slags EU´s skapande "Vem är vem" är det inte förvånande att ett av de dokument som växte fram under samtalen inom gruppen var Romfördraget 1957, och att det ser ut som det gör. Romfördraget som senare skulle lägga grunden till dagens EU, något som Retinger verkat för hela sitt liv, har fötts under diskussioner inom Bilderberggruppen. Detta har bekräftats av flera deltagare genom åren. Men också de båda krigen i Persiska viken påstås ha haft sitt ursprung inom gruppen, något som inte lika lätt har gått att få bekräftat.

Vilka frågor Bilderberggruppen arbetar för just nu kan vi inte vara säkra på titta på deltagarlistan själv och se om du kan dra någon röd tråd...

Läs deltagarlistan till 2009 års Bilderbergmöte här http://www.conspiracyarchive.com/NWO/Bilderberg-Participants-2009.htm


Frimurarnas roll I EU
I sin bok The Octopus – Europe in the Grip of Organised Crime, London 1995, undersöker Brian Freemantle hur den organiserade brottsligheten i samarbete med vissa frimurarloger far tagit större och större makt inom EU systemet.

Freemantles experter bland annat brottsexperten Pieter Stoffelen, som också var ledamot av EU-parlamentet, anser att den organiserade brottsligheten nu är nära att överväldiga Europas desorganiserade rättssystem. John Ferry generalsekreterare för Irlands polisfack, och den franske kriminologen dr Xavier Raufer delar denna bedömning. Också den nederländske kriminologen dr Jan van Dijk, som är rådgivare åt sitt lands justitieministerium anser att brottsligheten är så välorganiserad och internationellt finansierad att EU har en begränsad tid på sig att besegra den.

Den organiserade brottsligheten döljs och beskyddas genom en särskild kontinental variant av frimureri, som kallas Grand Orient. Det finns ett ömsesidigt beskydd mellan maffian, Europas frimureri och den icke-folkvalda EU-kommissionen i Bryssel.

Leoluca Orlando, borgmästare i Palermo, ledamot av EU-parlamentet och grundare av Italiens antimaffiaparti La Rete, var den förste som öppet vågade tala om sambanden mellan frimureriet och narkotika- och vapenmaffian. Orlando hävdar att den organiserade brottsligheten i Italien får sin styrka av samarbetet med frimureriet: "Tänk aldrig på maffia och frimureri som skilda åt. Det ena brödraskapet skyddar det andra."

Den franska storlogen av Grand Orient anses vara den aktivaste och mäktigaste. Den förre franske presidenten François Mitterrand var stormästare däri. Den franska storlogen har enligt också mycket inflytelserika medlemmar i EU-kommissionen i Bryssel och i EU-parlamentet i Strasbourg.

En som envist förnekade sitt medlemskap i P2 var den italienske mångmiljardären och nuvarande premiärministern i Italien Silvio Berlusconi. 1981 sprängde polisen Grand Orientlogen P2. Det avslöjades snart att denna hemliga loge hade aktivt planerat en statskupp. Men denna gången lyckade inte Silvio Berlusconi och P2-logen ta makten. Berlusconi bildade ett nytt parti, Forza Italia och ställde upp i 1994 års val och tillsammans med Lega Nord och Nationella alliansen fick partiet en majoritet av platserna i parlamentet. Berlusconi blev två månader efter han startat sin politiska karriär vald som premiärminister. Inte dåligt jobbat. Han blev dock senare samma år av med makten igen men återkom till makten igen 2001.

En del EU-parlamentariker är bekymrade över att det politiska frimureriet genomsyrar EU på alla nivåer. De EU-parlamentariker som vågat tala om detta säger att frimurarna ofta sätter in sitt skydd till försvar för "bröder", som innehar användbara maktpositioner i EUs permanenta institutioner. Grand-Orient-frimureriet är starkt politiskt inriktat och har mycket stort inflytande. 1985 lämnade den brittiske EG-parlamentarikern Terence Pitt in ett förslag till EG-parlamentet om en resolution att undersöka den alarmerande utbredningen av frimurarloger och hemliga sällskap inom EG och kontrollera oroväckande uppgifter "enligt vilka högre EG-befattningshavare, däribland ledamöter och tjänstemän i EG-parlamentet, är aktiva frimurare". Efter påtryckningar drog han dock tillbaka förslaget.

Hur många frimurare som finns inom EU-systemet vet vi inte idag...Men vi vet att dom är en stor maktfaktor.

Maffia I EU
Samarbetet mellan frimurarna och maffian handlar om tolerans och samexistens till bådas nytta. "Det är sedan länge etablerat. Det fortsätter att existera liksom man fortsätter att förneka det." Det uppskattas att 10-15 procent av EUs totala budget försvinner i korruption och bedrägerier. Det betyder c:a 137 - 205 miljarder kr. Med den maktbasen och ett skydd av frimurarna högt upp i samhället kan de båda grupperna dela på mångmiljard belopp.

Åren 1988-1991 var den italienske kristdemokraten Antonio Quantraro chef för tobaksavdelningen inom DG6, EU-kommissionens jordbruksstyrelse. Under Quantraros ledning ökade EUs stöd till tobaksodlarna från drygt 7 till drygt 10 miljarder kr per år. Quantraro hade makten inte bara över själva utbetalningarna. Han kunde även efter eget beha ändra bestämmelserna. Det gjorde han också – så att det blev ännu lättare att lura till sig bidrag. Den stora vinnaren blev den organiserade brottsligheten. Odlarländerna behövde inte prestera egentliga underlag. Stora bidragsbelopp betalades ut för tobaksodlingar som inte ens existerade. Han var invigd i en belgisk frimurarloge. Men pga av klagomål så sattes en undersökningen igång. Revisionsdomstolen avslöjade sedan i sin rapport att bedrägeriet varit så omfattande att det nästan inte gick att beräkna den totala kostnaden för det. Revisionsdomstolen anklagade också i EU-kommissionen för att ha sökt hindra utredningen. Den 5 april 1993 skulle Quantraro förhöras i detalj om sina aktiviteter. Så blev det nu inte. Den 30 mars hoppade, föll, knuffades eller kastades Quantraro ut från ett fönster på sjätte våningen i sitt Bryssel-kontor. Han ensam kunde blåst locket av kopplingen frimureri och maffia.

Vi vet idag att maffian har ökat samarbetet inom EU och specialiserat sig på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Enorma pengar finns inom maffiagrupperna, exakt hur mycket vet man ej.

Lobbyisterna
Efter att ha läst det övriga är nog lobbyister den minsta av EU´s problem. Men faktum är att i EU-parlamentet är det aningen ”renare” spel och inflytandet från maffia, frimurare och andra slutna grupper är mindre. Därför används lobbyister för att påverka ledamöterna beslut. Det har till och med gått så långt att vissa förslag som gått igenom i parlamentet är skrivningar som kommit direkt från lobbyorganisationer.

Lobbyisterna uppskattar EU eftersom dom inte behöver sprida ut sig i flera länder för att driva sina frågor. Får man igenom frågorna i EU tvingas ju länderna att följa. Maktkoncentrationen drar till sig alla möjliga intressegrupper men än finns inga regler för hur lobbyister ska registreras eller om några dokument dom överlämnar ska bli offentliga. Lobbyisterna kan i stort sett göra vad dom vill och ingen får någon insyn i det.

Länkar till media:
Dn, SvD,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Så hur tror DU att allt det här slutar?

dark & green sa...

Det var en bra fråga eller hur...

Man får nog dela upp svaret i många delar i så fall. Det finns nog inget som är direkt solklart.

1 Det finns en viss maktbalans mellan maffian och de inblandade frimurarna. Om den inte rubbas kommer de fortsätta att ta pengar och mer makt från EU.

Men som frimurarna får tillräkligt många höga maktpositioner tror jag att dom kommer bryta samarbetet. Det finns en chans att dom kommer "utrota" maffian och få det att se ut som om dom gjort en god gärning samtidigt som dom själva tar hela kakan istället.

2 Lobbyisterna kommer i och med finanskris mm använda tyngre påtryckningsmetoder och/eller mutor för att stärka sina positioner om inget görs i EU för att kontrollera dom.

3 Bilderberggruppen kommer att fortsätta att bakom kulliserna styra/påverka världspolitiken. Kommande steg kan vara världsvaluta, kontantlöst samhälle, ID med rfid mm. Det kommer gå i små steg åt det hållet.

I det stor hela är det nog svårt att veta vad som kommer att hända. För att vi ska förhinda det makteliten håller på med måste fler VAKNA!!

Anonym sa...

Vad otäckt, min farsa som inte har alla hönsen hemma har varit med i frimurarna när jag var barn. Jag vet att jag tyckte att de verkade ganska sågade, kvinnorförtryckande och maktfullkomliga. De verkar som de är väldigt konservativa, farsan kände en snuskgubbe som var med där som drog in honom i detta.

Anonym sa...

Har frimurarna redan inte prövat bilda VÄRLDS-Regering, de har inte lyckats då men om MAN inte VAKNAR då är det bara en fråga om tid när de lyckas med detta. Allt som händer sedan 1954 eller ännu tidigare pekar på att de hela tiden förbereder det - TA MAKT I HELA VÄRLDEN och då ska vi se vad som händer - om vi inte VAKNAR....

MrPsi sa...

I bilderberggruppen ingår representanter från nästan alla länder i världen. Dessa personer sitter på nyckelpositioner inom multinationella företag, utbildningsinstitutioner, läkemedelsindustrin, matindustrin, mediaindustrin, politiska toppositioner ja praktiskt taget från alla aspekter som finns i sammhället.

Visste ni tillexempel att Carl-Bildt är en återkommande deltagare i Bilderberggruppens årsmöten, så även många inom Wallenberg familjen.

Eftersom Joseph Hieronim Retinger grundaren till Bilderberggruppen åkte till USA är huvuddelen av deltagarna på deras årliga möten från just USA.

NWO = förslavning av mänskligheten!

Anonym sa...

Intressant läsning i ämnet: "The pawn in the game" av William Carr. Finns på nätet.

blombladivinden sa...

Vänligen signera för bevarandet av ett fritt och öppet internet:
http://www.avaaz.org/en/save_the_internet/?cl=1422828594&v=11317

Anonym sa...

Har fått en chans att bli frimurare, en bekant föreslog att jag skulle med hen till en loge. Borde jag göra de eller borde man kanske hålla sig undan?